Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Trợ giúp pháp lý và khảo sát tình hình thực thi pháp luật tại các xã xét công nhận ...

Tin tức - Sự kiện  
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Trợ giúp pháp lý và khảo sát tình hình thực thi pháp luật tại các xã xét công nhận nông thôn mới


Trong 02 ngày mùng 7,8 tháng 5 năm 2019, Sở Tư pháp đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Lý Nhân, xã Nhân Hưng, Đức Lý tổ chức hội nghị “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Trợ giúp pháp lý và khảo sát tình hình thực thi pháp luật” cho gần 200 lượt cán bộ, nhân dân tham dự.

Tại các hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp Hà Nam tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về dân sự, đất đai và đánh giá tình hình thực thi pháp luật thông qua các Phiếu khảo sát của Sở được phát tại hội nghị. Bên cạnh đó, Trợ giúp viên của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Nam cũng đã thực hiện tư vấn, trợ giúp pháp lý cho gần 10 lượt người có nhu cầu tư vấn, trợ giúp pháp lý trong các lĩnh vực như: đất đai, hôn nhân và gia đình, thừa kế...

Thông qua các hoạt động của hội nghị, góp phần giúp cán bộ, nhân dân nâng cao kiến thức pháp luật; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc pháp luật của người dân tại cơ sở. Từ đó, giúp nâng cao hiệu quả việc thực hiên các tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật.