Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND thành phố Phủ Lý: Tập huấn Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

Tin tức - Sự kiện  
UBND thành phố Phủ Lý: Tập huấn Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo


Ngày 21/6/2019, UBND thành phố Phủ Lý đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo cho trên 100 lượt cán bộ, công chức của các Phòng, Ban của UBND thành phố; Công an thành phố và UBND các xã, phường trên địa bàn.

Tại hội nghị tập huấn, Báo cáo viên pháp luật tỉnh đã phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và những nội dung cần lưu ý trong quá trình xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo như: cách xác định chủ thể vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý tình huống trong trường hợp người vi phạm không ký biên bản vi phạm hành chính; cách xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo trong các trường hợp đặc biệt, các tình tiết xác định vụ việc phức tạp, đặc biệt phức tạp, rút đơn tố cáo, đình chỉ, tạm đình chỉ giải quyết tố cáo; xác định nội dung và thẩm quyền giải quyết khiếu nại, rút khiếu nại...Và tư vấn, giải đáp các vướng mắc cho các đại biểu về dự Hội nghị.

Thông qua đó, đã góp phần giúp cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo nắm được các quy định mới, đảm bảo quá trình thực thi công vụ được thực hiện hiệu quả, đúng quy định và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại các xã, phường trên địa bàn thành phố./.