Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin hỏi về Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp được quy đinh như thế nào?

Giải đáp pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp  
Xin hỏi về Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp được quy đinh như thế nào?

Trả lời: (câu trả lời mang tính chất tham khảo)

Theo Điều 15 Nghị định 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/9/2017 về kinh doanh rượu thì quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp được quy định như sau:

1. Được bán rượu do doanh nghiệp sản xuất cho các thương nhân có Giấy phép phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ và thương nhân mua rượu để xuất khẩu.

2. Được trực tiếp bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ đối với rượu do mình sản xuất tại các địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Được mua trong nước hoặc nhập khẩu rượu bán thành phẩm để sản xuất rượu thành phẩm.

4. Được mua rượu của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để chế biến lại.

5. Tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.

6. Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị định này.