Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
14/09/2018
Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh Hà Nam.
12/09/2018
Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô thô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh Hà Nam.
1234
Previous Page 1-15 Next Page