Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện  
06/09/2019
Công tác xây dựng, ban hành văn bản được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành và của tỉnh. 6 tháng đầu năm 2019, bám sát chương trình công tác năm của ngành Tư pháp và chương trình công tác năm của Uỷ ban nhân dân tỉnh, công tác xây dựng, kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần tích cực vào việc xây dựng thể chế và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.
29/08/2019
Thực hiện Quyết định số 1428/QĐ-585 ngày 25/6/2019 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 về việc chọn Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam tham gia thực hiện hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp năm 2019.
21/08/2019
Ngày 21/8/2019, tại hội trường Nhà văn hóa xã Tượng Lĩnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và Trợ giúp pháp lý cho cán bộ, nhân dân xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng với trên 100 lượt người tham dự.
19/08/2019
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 65/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.
16/08/2019
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 64/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
15/08/2019
Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page
20/02/2019
Xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật là hai nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang tập trung chỉ đạo chuyển hướng chiến lược từ xây dựng và hoàn thiện pháp luật sang trọng tâm là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thực thi pháp luật tạo sự liên thông giữa công tác xây dựng pháp luật và công tác tổ chức thi hành pháp luật thì vai trò của công tác theo dõi thi hành pháp luật càng trở nên quan trọng.