Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện  
30/10/2019
Ngày 30/10/2019, Sở Tư pháp Hà Nam tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hơn 60 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.
28/10/2019
Ngày 27 tháng 10 năm 2019, Ban Giám thị Trại giam Nam Hà đã phối hợp với Hội Luật gia tỉnh Hà Nam tổ chức phổ biến, tư vấn pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù tại 02 phân trại 1, 2.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page
20/02/2019
Xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật là hai nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang tập trung chỉ đạo chuyển hướng chiến lược từ xây dựng và hoàn thiện pháp luật sang trọng tâm là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thực thi pháp luật tạo sự liên thông giữa công tác xây dựng pháp luật và công tác tổ chức thi hành pháp luật thì vai trò của công tác theo dõi thi hành pháp luật càng trở nên quan trọng.