Liên kết website

hien phap
VBQPPL
Công báo tỉnh
thuế điện tử
chuyen muc cung cap thong tin bao chi
chính sách bảo hiểm
ban do
Bản đồ
nhay so
 
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy

Hội nghị Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh

(23/12/2016) Sáng ngày 23/12/2016, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông phát biểu tại hội nghị

Năm 2016, công tác CCHC tiếp tục được các cấp, ngành xác định là nhiệm vụ trọng tâm, tạo bước đột phá mới trong quản lý điều hành. Cùng với việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các cấp, ngành đã tập trung làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Thông qua việc rà soát, đơn giản hóa TTHC, tỉnh đã ban hành mới 278 TTHC; sửa đổi, bổ sung 90 thủ tục; bãi bỏ 26 thủ tục; cắt giảm 257/365 thủ tục ban hành mới và sửa đổi bổ sung. Hiện tổng số TTHC trên địa bàn tỉnh là 1.937 thủ tục; đã đơn giản hóa 1.132/1.937 thủ tục (đạt 57,41%). Việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công tiếp tục được quan tâm thực hiện. 100% các cơ quan đã triển khai hiện đại hóa hành chính; sử dụng hệ thống thư điện tử. Một số cơ quan, đơn vị đã xây dựng, triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Nhiều dịch vụ công trực tuyến được áp dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi phát biểu tại hội nghị

Từ những kết quả đã đạt được, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đề ra nhiệm vụ, giải pháp công tác CCHC năm 2017: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác CCHC; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng, đổi mới cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” ở các cấp, ngành; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC của các cấp, ngành; khảo sát, đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan hành chính nhà nước theo hướng phân định đúng, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; triển khai thí điểm thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, trọng tâm xây dựng Chính phủ điện tử; đôn đốc các cơ quan cập nhật, phát huy hiệu quả sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; thực hiện tốt việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Đề án Xây dựng Trung tâm Hành chính công (TTHCC) cấp tỉnh và 04 huyện, thành phố (Duy Tiên, Lý Nhân, Kim Bảng, Phủ Lý). Theo đó, Hà Nam phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối quý II năm 2017.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung vào một số lĩnh vực, khắc phục những tồn tại liên quan đến CCHC như: Phân cấp quản lý, cắt giảm các TTHC, tách dịch vụ công, hiện đại nền hành chính, vận hành hiệu quả Cổng thông tin điện tử của tỉnh, những giải pháp thực hiện TTHCC (Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, nguồn lực); thái độ, trách nhiệm của cán bộ làm công tác hành chính, nhất là bộ phận “một cửa” và “ một cửa liên thông”; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, lựa chọn cán bộ làm việc tại TTHCC, nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức, chủ chốt là trách nhiệm của người đứng đầu; sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, cơ chế giám sát của Ban Chỉ đạo CCHC trong quá trình giải quyết công việc của cán bộ làm TTHC...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang đề nghị các cấp, ngành trong năm 2017 cần nghiêm túc xác định CCHC là một nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, từ đó đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Trong đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 23/9/2016 của Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016 - 2020; rà soát phân cấp, cân đối nguồn lực thực hiện CCHC; tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng TTHCC cấp tỉnh và cấp huyện theo đúng tiến độ. Các cơ quan, đơn vị lựa chọn cán bộ, công chức có năng lực, trình độ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC tại TTHCC của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang cũng đề nghị, các cơ quan chức năng nghiên cứu thuê hạ tầng công nghệ thông tin; phân kỳ đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động cho TTHCC theo từng giai đoạn; nghiên cứu chế độ đãi ngộ phù hợp cho đội ngũ cán bộ làm việc tại TTHCC; thường xuyên tổ chức họp báo, thông tin kịp thời kết quả công tác CCHC trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh tăng cường kiểm tra việc thực hiện CCHC ở các cấp, ngành để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời tồn tại, hạn chế./.

Chương trình công tác của Tỉnh ủy
hdnd
Lịch công tác của UBND tỉnh
Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy
VBPLVN
niên giám thống kê
Khí tượng thủy văn
phản ánh thi hành pháp luật
Chuyên mục Hỏi - Đáp
kntc
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
đấu giá tài sản
theo doi thi hanh phap luat
tthc
Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nam
Tuyển dụng lao động
tra cứu sách
cuc thue tinh
Hội Nông dân Hà Nam
ASEAN
Thi bắn pháo hoa
Lung linh sắc màu Yên Bái
Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2017 chủ đề
Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2017
Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2017
Hoa hậu hữu nghị Asean 2017
Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III
le hoi tuyen quang
tam giac mach
bac ninh
viet bac
ảnh nền 1
Footer Home
Skip to main content