Liên kết website

hien phap
VBQPPL
Công báo tỉnh
thuế điện tử
chuyen muc cung cap thong tin bao chi
chính sách bảo hiểm
ban do
Bản đồ
nhay so
 
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

(30/12/2016) Trong 02 ngày (28 và 29/12/2016), Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Tại hội nghị, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, 63 điểm cầu tại các địa phương đã tập trung thảo luận về 07 nội dung, trong đó có Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; dự thảo Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/2016 về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020; dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, kết quả kiểm tra của Tổ công tác…

 Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016: Với sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, năm 2016 đã đạt được nhiều kết quả toàn diện về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, hội nhập quốc tế. Tăng trưởng GDP cả năm đạt 6,21% cao hơn nhiều so với tăng trưởng bình quân của các nước trong khu vực; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,36%; công nghiệp, xây dựng tăng 7,5%; dịch vụ tăng 6,98%. Lần đầu tiên du lịch Việt Nam đón trên 10 triệu lượt khách quốc tế; thị trường tiền tệ, chứng khoán diễn biến tích cực, thanh khoản hệ thống được đảm bảo, có dư thừa; tỷ giá được điều hành linh hoạt, cung cầu ngoại tệ thuận lợi; dự trữ ngoại hối cao nhất từ trước tới nay; thu ngân sách địa phương đạt khá. Cả nước có hơn 110.000 doanh nghiệp thành lập mới; hàng trăm nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại; cổ phần hóa 52 doanh nghiệp nhà nước; thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thu về ngân sách nhà nước trên 7.000 tỷ đồng…

Về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017: Yêu cầu bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô làm nền tảng cho sự phát triển; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn tăng trưởng với 3 đột phá chiến lược; bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phòng, chống tham nhũng lãng phí, xây dựng nền hành chính hiện đại phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các bộ (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa Thể thao và Du lịch) phải có những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, đổi mới khoa học và công nghệ, chú trọng sản xuất, chế biến; xúc tiến thương mại, phát triển thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh thị trường nội địa…

Về Nghị quyết số 19, trọng tâm là những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, định hướng đến năm 2020 có 80% nhiệm vụ trong Nghị quyết 19 cần sự phối hợp liên ngành, vì vậy rất cần làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành trong từng chỉ tiêu, chỉ số về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Nghị quyết năm nay đưa ra khoảng 250 nhóm giải pháp, nhiệm vụ cụ thể giao cho từng bộ, ngành, địa phương. Thực tế hầu hết các chỉ số về môi trường kinh doanh của Việt Nam được cải thiện nhiều nhưng các nước khác cũng tiến rất nhanh, do vậy cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa, đặc biệt là khâu thực hiện ở địa phương.

Cũng trong hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng -Tổ trưởng tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo của Tổ công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, kết quả kiểm tra của Tổ công tác: Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 25/12/2016 có tổng số 10.205 nhiệm vụ được giao cho các bộ, ngành, địa phương. Trong đó có 6.367 nhiệm vụ đã hoàn thành (đúng hạn 5.265, quá hạn 1.102); chưa hoàn thành 3.838 nhiệm vụ; số nhiệm vụ quá hạn trong năm 2016 chỉ chiếm 2,82%, giảm 22,18% so với cùng kỳ năm trước.

Tại hội nghị, đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành và các thành viên Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Trong đó, các đại biểu đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần tiếp tục quan tâm bổ sung, hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách nhằm huy động tốt các nguồn lực đầu tư đẩy mạnh phát triển các kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; kịp thời có giải pháp nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục thực hiện tốt các công tác an sinh xã hội, chủ động hội nhập quốc tế; có giải pháp đồng bộ để tái cơ cấu nông nghiệp gắn với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính...

Tại điểm cầu tỉnh Hà Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông đã báo cáo một số kết quả Hà Nam đã đạt được trong năm 2016, nêu các giải pháp của tỉnh thực hiện nhiệm vụ năm 2017, kiến nghị một số nội dung về: Quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn; quy hoạch khu du lịch Tam Trúc; triển khai gói tín dụng nông nghiệp công nghệ cao; bổ sung vốn cho một số dự án giao thông quan trọng; dự án xử lý ô nhiễm môi trường lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thành tựu đạt được trong năm 2016 là rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, năm 2017 dự báo vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhất là thiên tai diễn biến phức tạp, nợ công đã sát mức trần, tình hình quốc tế còn nhiều diễn biến khó lường... Để đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2017 là 6,7%, Thủ tướng yêu cầu: Các bộ, ngành, địa phương phải giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; chủ động nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh, có lộ trình để xử lý nợ xấu, nợ công. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phải vượt qua tư duy nhiệm kỳ, lợi ích cục bộ, tổ chức rà soát loại bỏ những quy định bất cập, không cần thiết; nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cơ chế khoán, công khai ngân sách; thực hành tiết kiệm, chống xa hoa, lãng phí, phô trương hình thức, nhất là phải tiết kiệm từng đồng tiền thuế của nhân dân; huy động mọi nguồn lực để tập trung xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung nguồn vốn nhà nước và ngoài nhà nước để phát triển các dự án trọng điểm phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh./.

Chương trình công tác của Tỉnh ủy
hdnd
Lịch công tác của UBND tỉnh
Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy
VBPLVN
niên giám thống kê
Khí tượng thủy văn
phản ánh thi hành pháp luật
Chuyên mục Hỏi - Đáp
kntc
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
đấu giá tài sản
theo doi thi hanh phap luat
tthc
Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nam
Tuyển dụng lao động
tra cứu sách
cuc thue tinh
Hội Nông dân Hà Nam
ASEAN
Thi bắn pháo hoa
Lung linh sắc màu Yên Bái
Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2017 chủ đề
Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2017
Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2017
Hoa hậu hữu nghị Asean 2017
Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III
le hoi tuyen quang
tam giac mach
bac ninh
viet bac
dongthap
ảnh nền 1
Footer Home
Skip to main content