Liên kết website

hien phap
VBQPPL
Công báo tỉnh
thuế điện tử
chuyen muc cung cap thong tin bao chi
chính sách bảo hiểm
ban do
Bản đồ
nhay so
 

Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(18/05/2017) Sáng ngày 18/5/2017, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII. Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 Dự hội nghị có ông  Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể; bí thư các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc…

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thế Trang

Hội nghị Trung ương 5 khóa XII diễn ra trong 6 ngày tại Hà Nội. Hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về 8 nội dung: Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; báo cáo các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5; báo cáo công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng năm 2016; báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2016 và xem xét thi hành kỷ luật cán bộ.

Hội nghị đã thống nhất thông qua các nghị quyết về: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tại hội nghị của Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo nhanh 4 nội dung mới, quan trọng của Hội nghị Trung ương 5: Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân; về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, BCH Trung ương đã thảo luận và thống nhất mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, chủ trương, giải pháp và một số nhiệm vụ quan trọng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ nay đến năm 2020. Theo đó, mục tiêu tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng thành công và vận hành đồng bộ, thông suốt mô hình hoàn chỉnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả nhất mọi nguồn lực để thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Một số chủ trương, giải pháp chủ yếu được Hội nghị đưa ra là: Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp; phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, vai trò xây dựng và thực hiện thể chế kinh tế Nhà nước; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa …

Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, BCH Trung ương đã thảo luận và thống nhất đánh giá những kết quả đạt được và chỉ rõ hạn chế cơ bản: Cơ chế, chính sách về doanh nghiệp nhà nước chưa phù hợp, doanh nghiệp nhà nước còn những hạn chế, yếu kém. Từ đó, BCH Trung ương đã xác định mục tiêu tổng quát là: Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp cũng được xác định, trong đó đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách để doanh nghiệp nhà nước thật sự vận hành theo cơ chế thị trường…

Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, BCH Trung ương xác định: Phải có sự đột phá trong tư duy và hành động, trong đổi mới cơ chế, chính sách và sử dụng các công cụ, chính sách phù hợp với quy luật thị trường và thông lệ, chuẩn mực quốc tế, xóa bỏ rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng với tốc độ tăng trưởng cao cả về số lượng, quy mô, chất lượng để thực sự là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa …

Về báo cáo kiểm điểm của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, BCH Trung ương nhất trí cao và khẳng định điểm mới của việc kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư lần này đã gắn việc kiểm điểm công tác năm với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc kiểm điểm được chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo với không khí thẳng thắn, cầu thị, là hình mẫu cho cấp dưới noi theo…

Cùng với những nội dung chủ yếu trên, Hội nghị lần này BCH Trung ương Đảng cũng đã thảo luận, thống nhất cao với tờ trình của Bộ Chính trị về việc thi hành kỷ luật đảng đối với đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII.

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: Thế Trang

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Những nội dung đã được Hội nghị Trung ương 5 thống nhất thông qua là những nội dung hết sức quan trọng và có nhiều điểm mới. Sau khi có hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy sẽ có chỉ đạo về việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ và tuyên truyền tới nhân dân trong tỉnh./.

Theo Hà Nam online

Các tin liên quan:

Chương trình công tác của Tỉnh ủy
hdnd
Lịch công tác của UBND tỉnh
Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy
VBPLVN
niên giám thống kê
Khí tượng thủy văn
phản ánh thi hành pháp luật
Chuyên mục Hỏi - Đáp
kntc
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
đấu giá tài sản
theo doi thi hanh phap luat
tthc
Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nam
Tuyển dụng lao động
tra cứu sách
cuc thue tinh
Hội Nông dân Hà Nam
ASEAN
Thi bắn pháo hoa
Lung linh sắc màu Yên Bái
Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2017 chủ đề
Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2017
Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2017
Hoa hậu hữu nghị Asean 2017
Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III
le hoi tuyen quang
tam giac mach
bac ninh
viet bac
ảnh nền 1
Footer Home
Skip to main content