Liên kết website

hien phap
VBQPPL
Công báo tỉnh
thuế điện tử
chuyen muc cung cap thong tin bao chi
chính sách bảo hiểm
ban do
Bản đồ
nhay so
 

Khai mạc kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Hà Nam khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

(17/07/2017) Sáng ngày 17/7/2017, tại hội trường UBND tỉnh, kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII đã khai mạc.

Về dự có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Phạm Văn Đồng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; lãnh đạo Đoàn Đại biểu quốc hội (ĐBQH) tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố cùng đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII…

        Các đại biểu dự kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đây là kỳ họp thường lệ nên có khối lượng công việc lớn. Với việc xem xét, quyết nghị nhiều nghị quyết, nhiều nội dung quan trọng, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, đổi mới hoạt động giám sát, thảo luận chất vấn tại kỳ họp; đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, góp phần hoàn thành tốt nội dung, chương trình kỳ họp, tạo tiền đề nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ mới, đáp ứng yêu cầu mong đợi của cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

   Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi phát biểu khai mạc kỳ họp

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2017. Với sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Tổng sản phẩm trong tỉnh ước đạt 14.351,4 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ. GRDP bình quân đầu người ước đạt 21,3 triệu đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 4.525,4 tỷ đồng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,5% so với cùng kỳ. Giải quyết việc làm mới cho khoảng 9.961 người, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,89%, giảm 0,35% so với cuối năm 2016. Thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng khung từng bước được cải thiện. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả. Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. An sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

6 tháng cuối năm 2017, tỉnh tập trung thực hiện 05 nghị quyết chuyên đề trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nghị quyết Trung ương khóa XII, Nghị quyết kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII; tập trung chỉ đạo triển khai Quy hoạch phát triển nông nghiệp đến năm 2025; tổ chức hội nghị, gặp mặt, đối thoại thường xuyên để nắm chắc tình hình của doanh nghiệp; phát triển mạnh thương mại - dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ hoạt động các khu công nghiệp, thu hút đầu tư, dịch vụ thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, đô thị; phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông trình bày báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh

Tại kỳ họp, bà Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 của HĐND tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh đã tiến hành 05 cuộc giám sát. Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ (tiếng Anh) trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” trên địa bàn tỉnh. Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát tình hình nợ công trên địa bàn tỉnh. Ban Pháp chế giám sát việc thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý đối với rác thải ở nông thôn và chất thải khu chăn nuôi và giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Ban Văn hóa - Xã hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND ngày 02/7/2017 của HĐND tỉnh về quy định quản lý quy hoạch, xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, HĐND tỉnh cũng phối hợp tốt với các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó tập trung cho chuẩn bị kỳ họp thứ 4; giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, xem xét cho ý kiến đối với các tờ trình của UBND tỉnh kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt là đổi mới và nâng cao chất lượng phiên họp thường trực HĐND tháng, trong đó có gắn với giải trình, chất vấn tại phiên họp. Làm tốt công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp; công tác tiếp công dân, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc, tăng cường đôn đốc việc giải quyết đảm bảo đúng hạn. 6 tháng cuối năm 2017, HĐND dự kiến tổ chức kỳ họp thường lệ. Ngoài ra, căn cứ quy định của pháp luật, tình hình thực tế của địa phương, theo đề nghị của UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan, HĐND tỉnh sẽ tổ chức kỳ họp theo luật định, kỳ họp bất thường hoặc kỳ họp chuyên đề xem xét ban hành các nghị quyết nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cũng tại kỳ họp, bà Hà Thị Minh Tâm - y viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ  tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã thông báo về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017 và tổng hợp tình hình các tầng lớp nhân dân, những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh với kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII. Ông Trương Minh Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ ba và từ kỳ họp thứ ba đến trước kỳ họp thứ tư. Ông Phạm Văn Đồng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XVIII. Lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh báo cáo về: Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; tình hình nợ công và phương án xử lý; kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối 2017.

           Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, các cấp, các ngành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, tạo tiền đề cho các năm tiếp theo; tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả 05 nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, trong đó tập trung tháo gỡ những vướng mắc để tích tụ ruộng đất, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; cải cách hành chính mạnh mẽ hơn để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; giải quyết các vấn đề bức xúc về môi trường; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; tăng cường quản lý thu ngân sách, chống thất thu, hạn chế nợ đọng ngân sách; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đảm bảo an sinh xã hội.

Về các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm, tích cực thảo luận nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn theo hướng tập trung vào những vấn đề mà cử tri và nhân dân đang quan tâm; vấn đề phối hợp giữa các cấp, ngành với ngành, vấn đề khó và bàn các giải pháp để phấn đấu hoàn thành với mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2017, tạo sự thúc đẩy quan trọng trong cả giai đoạn 2016.

Buổi chiều, kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục phiên họp tại hội trường./

Chương trình công tác của Tỉnh ủy
hdnd
Lịch công tác của UBND tỉnh
Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy
VBPLVN
niên giám thống kê
Khí tượng thủy văn
phản ánh thi hành pháp luật
Chuyên mục Hỏi - Đáp
kntc
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
đấu giá tài sản
theo doi thi hanh phap luat
tthc
Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nam
Tuyển dụng lao động
tra cứu sách
cuc thue tinh
Hội Nông dân Hà Nam
ASEAN
Thi bắn pháo hoa
Lung linh sắc màu Yên Bái
Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2017 chủ đề
Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2017
Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2017
Hoa hậu hữu nghị Asean 2017
Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III
le hoi tuyen quang
tam giac mach
bac ninh
viet bac
ảnh nền 1
Footer Home
Skip to main content