Liên kết website

hien phap
VBQPPL
Công báo tỉnh
thuế điện tử
chuyen muc cung cap thong tin bao chi
chính sách bảo hiểm
ban do
Bản đồ
nhay so
 

Hội nghị Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh quý II năm 2017

(10/08/2017) Chiều ngày 09/8/2017, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) CCHC tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên BCĐ...

Các đại biểu dự hội nghị

6 tháng đầu năm 2017, BCĐ CCHC tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước và xây dựng nâng cao chất lượng, trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ… Nổi bật là đã cập nhật, tích hợp 47 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh vào cơ sở dữ liệu quốc gia, nâng tổng số văn bản được cập nhật, tích hợp lên 724 văn bản; UBND tỉnh ký 10 quyết định công bố thủ tục hành chính, ban hành quyết định sáp nhập 01 đơn vị, thành lập mới 08 đơn vị và đổi tên 01 đơn vị. 100% cơ quan, đơn vị đã ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành của tỉnh với trục liên thông quốc gia; 100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở lên đã thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành; 90% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc… Đặc biệt, Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam đã đi vào hoạt động; chuyển 1.251 thủ tục của 19 sở, ngành và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh ra giải quyết tại đây. Ngoài ra, Trung tâm Hành chính công của thành phố Phủ Lý và huyện Duy Tiên cũng đi vào hoạt động; tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND các huyện: Kim Bảng, Lý Nhân, Thanh Liêm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành để đưa trung tâm hành chính công đi vào hoạt động… Kết quả đạt được đã nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Qua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; tạo sự hài lòng đối với công dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với các cơ quan nhà nước. Tại hội nghị BCĐ CCHC của Chính phủ tổ chức ngày 30/5/2017, Hà Nam đạt 76,82 điểm, xếp thứ hạng 23/63 tỉnh, thành phố, tăng 28 bậc so với năm 2015.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được trong công tác CCHC tỉnh 6 tháng đầu năm; đồng thời phân tích chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Công tác chỉ đạo điều hành tại một số cơ quan, đơn vị có lúc, có việc còn chưa quyết liệt; đội ngũ công chức tham mưu thực hiện nhiệm vụ CCHC còn hạn chế; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho giải quyết TTHC chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác tuyên truyền các nội dung về CCHC chưa thường xuyên; công tác xây dựng, thẩm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối liên thông điện tử thủ tục hành chính, công khai các bộ thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, nhất là tại cấp xã còn hạn chế...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang yêu cầu: 6 tháng cuối năm 2017, BCĐ CCHC tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiệm các nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, trong đó chú trọng đến các nhiệm vụ đã ban hành đảm bảo đúng kế hoạch và thời gian. Quyết liệt chỉ đạo UBND các huyện còn lại sớm đưa trung tâm hành chính công đi vào hoạt động. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của BCĐ tham mưu cho BCĐ để nâng cao điểm số về CCHC của tỉnh. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chuẩn bị đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết 08. Sở Tư pháp phối hợp với các thành viên của BCĐ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra giám sát thực hiện CCHC tại các xã, phường, thị trấn. Sở Thông tin Truyền thông, Trung tâm Hành chính công tỉnh hướng dẫn cho các sở, ngành, địa phương xử lý các nội dung đang tồn đọng trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử… Mục tiêu là nâng cao hiệu quả CCHC của tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp./

Chương trình công tác của Tỉnh ủy
hdnd
Lịch công tác của UBND tỉnh
Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy
VBPLVN
niên giám thống kê
Khí tượng thủy văn
phản ánh thi hành pháp luật
Chuyên mục Hỏi - Đáp
kntc
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
đấu giá tài sản
theo doi thi hanh phap luat
tthc
Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nam
Tuyển dụng lao động
tra cứu sách
cuc thue tinh
Hội Nông dân Hà Nam
ASEAN
Thi bắn pháo hoa
Lung linh sắc màu Yên Bái
Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2017 chủ đề
Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2017
Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2017
Hoa hậu hữu nghị Asean 2017
Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III
le hoi tuyen quang
tam giac mach
bac ninh
viet bac
ảnh nền 1
Footer Home
Skip to main content