Liên kết website

hien phap
VBQPPL
Công báo tỉnh
thuế điện tử
chuyen muc cung cap thong tin bao chi
chính sách bảo hiểm
ban do
Bản đồ
nhay so
 

Hội thảo “Sự phối hợp giữa ngành và cấp trong công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2017-2020”

(10/08/2017) Sáng ngày 10/9/2017, Khối thi đua các huyện, thành phố tổ chức hội thảo “Sự phối hợp giữa ngành và cấp trong công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2017-2020”.

 Dự hội thảo có bà Hà Thị Minh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Đức Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh; ông Nguyễn Văn Hưởng - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh; ông Lê Hoàng Thuyên - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Thanh Liêm; ông Đinh Văn An - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm - Trưởng Khối thi đua các huyện, thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố…

Các đại biểu dự hội thảo

Giai đoạn 2010 - 2016, giữa ngành và cấp đã có sự phối hợp trong công tác thi đua, khen thưởng. Tuy mức độ phối hợp khác nhau nhưng sự phối hợp đó đã góp phần tạo ra hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua mỗi đơn vị và của tỉnh. Hàng năm các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đều tổ chức tổng kết nhiệm vụ chuyên môn trong năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo. Hiện nay 100% các huyện, thành phố đều xây dựng Bộ Tiêu chí thi đua cho các đơn vị thuộc các khối thi đua, nội dung các chỉ tiêu thi đua của các ngành đã cơ bản bám sát chức năng nhiệm vụ và nhiệm vụ trọng tâm trong năm. Các cấp, các ngành đã làm tốt việc thành lập và kiện toàn các khối thi đua; hoạt động của các khối thi đua ngày càng sôi nổi và sáng tạo, tạo sự đoàn kết gắn bó và phối hợp cùng nhau thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của đơn vị và của cả khối thi đua. Việc chấm điểm, đánh giá, xếp loại thi đua  đã cơ bản đảm bảo công bằng chặt chẽ qua đó tạo động lực tinh thần cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hăng hái làm việc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Đoàn chủ tịch điều hành hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ cơ sở lý luận cần thiết cũng như vai trò là hoạt động trung tâm, cốt lõi, quan trọng tạo ra hiệu quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng của sự phối hợp giữa ngành và cấp; đánh giá thực trạng trong công tác phối hợp giữa ngành và cấp trong công tác thi đua khen thưởng, khẳng định những cái tốt, làm rõ những hạn chế tồn tại trong sự phối hợp, đề xuất giải pháp tăng cường phối hợp trong công tác thi đua, khen thưởng, trong đánh giá có chuyển biến ngay từ kết quả đánh giá thi đua năm 2017; trao đổi về các giải pháp để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thi đua khen thưởng trên lĩnh vực sở, ngành mình phụ trách...

Ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm yêu cầu: Trên cơ sở các ý kiến tại hội thảo, Ban thi đua khen thưởng, Khối thi đua các huyện, thành phố tổng hợp báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng và UBND tỉnh về kết quả hội thảo và các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phối hợp giữa ngành và cấp trong công tác thi đua khen thưởng, thời gian tới, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ công tác phối hợp, làm cơ sở để các sở, ngành, huyện, thành phố và các Khối thi đua triển khai thực hiện…

Hội thảo là dịp để các huyện, thành phố đánh giá, trao đổi, bàn bạc cách giải quyết để đi đến thống nhất những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn trong công tác phối hợp giữa ngành và cấp trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tránh chồng chéo giữa các cơ quan, đơn vị, giữa ngành và cấp nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế trong phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng của các huyện, thành phố. Hội thảo mang tính thực tiễn nhằm giải quyết những vấn đề trong nhận thức trách hiệm để đánh giá kết quả thi đua của các huyện, thành phố trên cơ sở những nhiệm vụ ngành có trách nhiệm cùng với huyện, thành phố chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện hàng năm./.

Chương trình công tác của Tỉnh ủy
hdnd
Lịch công tác của UBND tỉnh
Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy
VBPLVN
niên giám thống kê
Khí tượng thủy văn
phản ánh thi hành pháp luật
Chuyên mục Hỏi - Đáp
kntc
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
đấu giá tài sản
theo doi thi hanh phap luat
tthc
Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nam
Tuyển dụng lao động
tra cứu sách
cuc thue tinh
Hội Nông dân Hà Nam
ASEAN
Thi bắn pháo hoa
Lung linh sắc màu Yên Bái
Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2017 chủ đề
Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2017
Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2017
Hoa hậu hữu nghị Asean 2017
Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III
le hoi tuyen quang
tam giac mach
bac ninh
viet bac
ảnh nền 1
Footer Home
Skip to main content