Liên kết website

hien phap
VBQPPL
Công báo tỉnh
thuế điện tử
chuyen muc cung cap thong tin bao chi
chính sách bảo hiểm
ban do
Bản đồ
nhay so
 

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác

(16/08/2012) Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Nhân đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều biện pháp phù hợp, có hiệu quả. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Đồng chí Trương Minh Hiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cho biết: Sau một năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cán bộ, đảng viên từ huyn đến cơ sở có chuyển biến tích cực về tư tưởng cũng như trong hành động. Ý thức tự giác rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được chú trọng thường xuyên đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng và sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Thực tế thời gian qua, để triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 03, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn những nội dung cụ thể gắn liền với nhiệm vụ của địa phương đơn vị. Theo đó, các chi, đảng bộ trực thuộc đã có nhiều hình thức phong phú để vận động, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân chủ động học tập và vận dụng làm theo. Riêng đối với các chi bộ cơ quan, doanh nghiệp, các nhà trường tập trung đưa các nội dung: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải làm gì để xứng đáng là công bộc của dân vào các buổi sinh hoạt đảng. Còn đối với đảng bộ các xã, thị trấn chọn một chi bộ làm điểm do đồng chí Thường vụ Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn. Ngoài việc định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề gắn liền với thuần phong mỹ tục, lối sống thực tại của các vùng nông thôn hiện nay như thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội, việc huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới, các chi bộ còn dành nhiều thời gian cho đảng viên thảo luận, phát biểu ý kiến về nội dung chuyên đề, ý nghĩa của việc học tập, làm theo. Qua đó phát huy được vai trò của cấp ủy chi bộ, nêu cao ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2012, Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Nhân đã chỉ đạo Liên đoàn Lao động huyện tổ chức cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động tại các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng học tập các chuyên đề về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua việc học tập đã góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của người lao động đối với công việc và nâng cao hiệu quả sản xuất tại doanh nghiệp.
Để việc đăng ký và thực hiện việc làm theo có hiệu quả, tránh hình thức, qua loa, Huyện ủy chỉ đạo rà soát việc đăng ký làm theo phù hợp với từng loại hình công việc của từng cán bộ đảng viên. Nội dung đăng ký thực hiện phải thể hiện đúng quan điểm, phải gắn với công việc cụ thể, với chức năng của cơ quan, đơn vị; các tập thể, cá nhân tập trung đăng ký khắc phục những tồn tại, hạn chế, những mặt còn yếu. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy: Hầu hết các chi bộ, đảng bộ đã triển khai cho cán bộ, đảng viên đăng ký các nội dung làm theo và đều ghi vào sổ theo dõi của chi bộ, hàng tháng có tổ chức bình xét, đánh giá kết quả. Ngoài việc học tập, làm theo Bác với các nội dung thiết thực thì mỗi cán bộ, đảng viên phải gắn việc học tập, làm theo với việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Do làm tốt công tác hướng dẫn, tổ chức triển khai nên sau 01 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, công tác xây dựng Đảng của huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ khâu tổ chức học tập, quán triệt đến triển khai thực hiện chỉ thị đã có nhiều đổi mới, công tác tổ chức cán bộ được triển khai đồng bộ, có hiệu quả; tổ chức đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, tăng cường. Tốc độ phát triển kinh tế được duy trì trên 10%, văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc. Chương trình xây dựng nông thôn mới được phát động, triển khai thực hiện sôi nổi cả bề rộng lẫn chiều sâu; kết cấu hạ tầng nông thôn được củng cố, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững...
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ huyện Lý Nhân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện nhận thức sâu sắc hơn nữa các nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó, xác định rõ trách nhiệm gương mẫu thực hiện của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Từng bước đưa việc học tập và làm theo tấm gương  đạo đức của Bác trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng, gắn với việc thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra, qua đó góp phần xây dựng quê hương Lý Nhân ngày càng giàu đẹp, văn minh./.
Theo Báo Hà Nam
Chương trình công tác của Tỉnh ủy
hdnd
Lịch công tác của UBND tỉnh
Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy
VBPLVN
niên giám thống kê
Khí tượng thủy văn
phản ánh thi hành pháp luật
Chuyên mục Hỏi - Đáp
kntc
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
đấu giá tài sản
theo doi thi hanh phap luat
tthc
Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nam
Tuyển dụng lao động
tra cứu sách
cuc thue tinh
Hội Nông dân Hà Nam
ASEAN
Thi bắn pháo hoa
Lung linh sắc màu Yên Bái
Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2017 chủ đề
Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2017
Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2017
Hoa hậu hữu nghị Asean 2017
Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III
le hoi tuyen quang
tam giac mach
bac ninh
viet bac
dongthap
ảnh nền 1
Footer Home
Skip to main content