Liên kết website

hien phap
VBQPPL
Công báo tỉnh
thuế điện tử
chuyen muc cung cap thong tin bao chi
chính sách bảo hiểm
ban do
Bản đồ
nhay so
 
Trang chủ » Thông tin chỉ đạo, điều hành

Thông báo kết luận của đồng chí Vũ Đại Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Hà Nam

(07/09/2016) Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam giới thiệu Thông báo số 1357/TB-VPUB ngày 31 tháng 8 năm 2016 về kết luận của đồng chí Vũ Đại Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Hà Nam./.
Chương trình công tác của Tỉnh ủy
Lịch công tác của UBND tỉnh
Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy
Các dịch vụ hành chính công
VBPLVN
niên giám thống kê
Khí tượng thủy văn
phản ánh thi hành pháp luật
Chuyên mục Hỏi - Đáp
kntc
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
đấu giá tài sản
theo doi thi hanh phap luat
Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nam
Tuyển dụng lao động
tra cứu sách
cuc thue tinh
le hoi hoa ban
Hội Nông dân Hà Nam
ảnh nền 1
Footer Home
Skip to main content