Liên kết website

hien phap
VBQPPL
Công báo tỉnh
thuế điện tử
chính sách bảo hiểm
Bản đồ
nhay so
 
Tổng hợp
RSS Tổng hợp
(21/02/2017)
Huyện ủy Bình Lục vừa tổ chức hội nghị tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị.
(21/02/2017)
Sáng ngày 21/02/2017, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh.
(20/02/2017)
Sáng ngày 17/02/2017, Thành ủy Phủ Lý tổ chức hội nghị tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Thành phố.
(17/02/2017)
Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 06/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về việc tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả. Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam xây dựng báo cáo cụ thể như sau:
(16/02/2017)
Chiều ngày 15/02/2017, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
(16/02/2017)
Sáng ngày 15/02/2017, Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
(16/02/2017)
Sáng ngày 16/02/2017, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 64 đánh giá kết quả thực hiện Kết luận 29 (ngày 17/3/2016); Kết luận 44 (ngày 21/8/2015) của BTV Tỉnh ủy về bán vốn nhà nước, tư nhân hóa dịch vụ công, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
(15/02/2017)
Chiều ngày 14/02/2017, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 63 nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Kết luận số 25-KL/TU ngày 14/3/2016 của BTV Tỉnh ủy về phương án quy hoạch, đầu tư, nâng cấp chợ Bầu - Phủ Lý. Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
(14/02/2017)
Chiều ngày 13/02/2017, Ban Chỉ đạo Chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 94) của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh chủ trì hội nghị.
(14/02/2017)
Sáng ngày 14/02/2017, các huyện, thành phố trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2017.
Chương trình công tác của Tỉnh ủy
Lịch công tác của UBND tỉnh
Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy
Các dịch vụ hành chính công
VBPLVN
niên giám thống kê
Khí tượng thủy văn
phản ánh thi hành pháp luật
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
đấu giá tài sản
theo doi thi hanh phap luat
Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nam
Tuyển dụng lao động
tra cứu sách
cuc thue tinh
Hội Nông dân Hà Nam
ảnh nền 1
Footer Home
Skip to main content