Liên kết website

hien phap
VBQPPL
Công báo tỉnh
thuế điện tử
chính sách bảo hiểm
Bản đồ
nhay so
 
Trang chủ » Thành tựu Kinh tế - Xã hội » Tình hình phát triển kinh tế - xã hội
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội
RSS Tình hình phát triển kinh tế - xã hội
(17/11/2016)
(14/10/2016)
(15/09/2016)
(20/07/2016)
(20/07/2016)
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 năm 2016
(20/07/2016)
(10/12/2015)
(13/11/2015)
(09/10/2015)
Sau khi tái lập tỉnh, Phủ Lý được xác định là đô thị trung tâm, trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh. Với sự nỗ lực cố gắng vươn lên của Đảng bộ, nhân dân thành phố Phủ Lý, việc huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của trung ương, của tỉnh đã tạo cho Phủ Lý bước phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế phát triển đúng hướng, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao, an ninh, chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
(09/10/2015)
Sáng ngày 08/10/2015, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2015.
1
Chương trình công tác của Tỉnh ủy
Lịch công tác của UBND tỉnh
Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy
Các dịch vụ hành chính công
VBPLVN
niên giám thống kê
Khí tượng thủy văn
phản ánh thi hành pháp luật
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
đấu giá tài sản
theo doi thi hanh phap luat
Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nam
Tuyển dụng lao động
tra cứu sách
cuc thue tinh
Hội Nông dân Hà Nam
ảnh nền 1
Footer Home
Skip to main content