Liên kết website

hien phap
VBQPPL
Công báo tỉnh
thuế điện tử
chuyen muc cung cap thong tin bao chi
chính sách bảo hiểm
ban do
Bản đồ
nhay so
 
Quy hoạch
RSS Quy hoạch
(22/10/2014)
(22/10/2014)
(11/09/2014)
Ngày 22/7/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020
(10/09/2014)
Ngày 17/12/2013, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 1480/QĐ-UBND v/v phê duyệt Đề án Sắp xếp, kiện toàn một bước mô hình tổ chức y tế tỉnh Hà Nam giai đoạn 2014-2020.
(10/09/2014)
(10/09/2014)
(10/09/2014)
(25/08/2014)
Ngày 14/2/2007, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin tỉnh Hà Nam giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020.
(24/08/2014)
Ngày 19/5/2009, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch Phát triển báo in tỉnh Hà Nam đến năm 2020.
(23/08/2014)
Ngày 26/12/2011, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1700/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2020.
Chương trình công tác của Tỉnh ủy
hdnd
Lịch công tác của UBND tỉnh
Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy
Các dịch vụ hành chính công
VBPLVN
niên giám thống kê
Khí tượng thủy văn
phản ánh thi hành pháp luật
Chuyên mục Hỏi - Đáp
kntc
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
đấu giá tài sản
theo doi thi hanh phap luat
Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nam
Tuyển dụng lao động
tra cứu sách
cuc thue tinh
le hoi hoa ban
Hội Nông dân Hà Nam
Thi bắn pháo hoa
Lung linh sắc màu Yên Bái
Du lich cua lo
Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2017 chủ đề
ảnh nền 1
Footer Home
Skip to main content