Liên kết website

hien phap
VBQPPL
Công báo tỉnh
thuế điện tử
chuyen muc cung cap thong tin bao chi
chính sách bảo hiểm
ban do
Bản đồ
nhay so
 
Kế hoạch
RSS Kế hoạch
(10/01/2017)
(14/12/2016)
(14/12/2016)
(29/02/2016)
Ngày 22 tháng 02 năm 2016, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh xây dựng Kế hoạch số 17/KH-BCĐ triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tỉnh Hà Nam năm 2016.
(23/02/2016)
(11/01/2016)
Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam giới thiệu Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 08/01/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2016.
(05/01/2016)
Ngày 31/12/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2841/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.
(21/12/2015)
Kế hoạch số 2709/KH-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Hà Nam về ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2020.
(21/12/2015)
Ngày 16/12/2015, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 2701/KH-UBND về việc bắn pháo hoa đêm giao thừa tết Nguyên đán Bính Thân 2016.
(29/07/2015)
Chương trình công tác của Tỉnh ủy
Lịch công tác của UBND tỉnh
Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy
Các dịch vụ hành chính công
VBPLVN
niên giám thống kê
Khí tượng thủy văn
phản ánh thi hành pháp luật
Chuyên mục Hỏi - Đáp
kntc
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
đấu giá tài sản
theo doi thi hanh phap luat
Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nam
Tuyển dụng lao động
tra cứu sách
cuc thue tinh
le hoi hoa ban
Hội Nông dân Hà Nam
ảnh nền 1
Footer Home
Skip to main content