Liên kết website

hien phap
VBQPPL
Công báo tỉnh
thuế điện tử
chuyen muc cung cap thong tin bao chi
chính sách bảo hiểm
ban do
Bản đồ
nhay so
 
Thuế điện tử
RSS Thuế điện tử
(25/10/2016)
Sáng ngày 25/10/2016, Cục Thuế tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị tập huấn Thông tư số 133/2016/TT- BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.
(26/09/2016)
Nhằm đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế, đồng thời đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế tại thời điểm ngày 31/8/2016 - đợt V năm 2016 gồm 06 doanh nghiệp.
(27/07/2016)
Nhằm đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế, đồng thời đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế tại thời điểm ngày 22/7/2016 - đợt IV năm 2016 gồm 01 doanh nghiệp.
(13/07/2016)
Nhằm đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế, đồng thời đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế tại thời điểm ngày 06/7/2016 - đợt III năm 2016 gồm 05 doanh nghiệp.
(24/05/2016)
Nhằm đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế, đồng thời đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế tại thời điểm ngày 30/4/2016 - đợt II năm 2016 gồm 10 doanh nghiệp.
(18/03/2016)
Nhằm giúp các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân năm 2015, Cục Thuế tỉnh Hà Nam tổng hợp các nội dung cơ bản, các nội dung mới được sửa đổi bổ sung cần lưu ý hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân năm 2015.
(02/02/2016)
Nhằm đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế, đồng thời đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế tại thời điểm ngày 31/12/2015 - đợt I năm 2016 gồm 06 doanh nghiệp.
(05/01/2016)
Nhằm đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế, đồng thời đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế tại thời điểm ngày 30/12/2015 - đợt IV gồm 05 doanh nghiệp.
(31/12/2015)
(27/12/2015)
Sáng ngày 26/12/2015, UBND huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thu ngân sách năm 2015, triển khai kế hoạch thu ngân sách năm 2016.
Chương trình công tác của Tỉnh ủy
hdnd
Lịch công tác của UBND tỉnh
Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy
Các dịch vụ hành chính công
VBPLVN
niên giám thống kê
Khí tượng thủy văn
phản ánh thi hành pháp luật
Chuyên mục Hỏi - Đáp
kntc
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
đấu giá tài sản
theo doi thi hanh phap luat
Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nam
Tuyển dụng lao động
tra cứu sách
cuc thue tinh
le hoi hoa ban
Hội Nông dân Hà Nam
Thi bắn pháo hoa
Lung linh sắc màu Yên Bái
Du lich cua lo
Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2017 chủ đề
ảnh nền 1
Footer Home
Skip to main content