Liên kết website

hien phap
VBQPPL
Công báo tỉnh
Bản đồ
nhay so
 
Trang chủ » Toàn cảnh » Tổ chức hành chính
Tổ chức hành chính
RSS Tổ chức hành chính
(12/05/2015)
(08/05/2015)
(05/04/2013)
Ngày 08/6/2009, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam giới thiệu toàn văn quyết định này
1
Chương trình công tác của Tỉnh ủy
Lịch công tác của UBND tỉnh
Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy
Khí tượng thủy văn
VBPLVN
Các dịch vụ hành chính công
niên giám thống kê
phản ánh thi hành pháp luật
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
đấu giá tài sản
theo doi thi hanh phap luat
Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nam
Tuyển dụng lao động
tra cứu sách
cuc thue tinh
Hội Nông dân Hà Nam
hau giang
triển lãm ICT
 Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017
ảnh nền 1
Footer Home
Skip to main content