Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chiều ngày 15/02/2017, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dự hội nghị có ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Trương Quốc Huy - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; trưởng các ban HĐND các huyện, thành phố...

Các đại biểu dự hội nghị

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thành phố đã tổ chức 03 kỳ họp để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, gồm 02 kỳ họp thường lệ và 01 kỳ họp đầu nhiệm kỳ. Tại kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh theo Luật định; xem xét báo cáo của các cơ quan, đơn vị; thông qua nhiều nghị quyết, trong đó có nhiều nội dung quan trọng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2016, 2017 và những năm tiếp theo. Việc tổ chức kỳ họp đã được đổi mới, giành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, các ý kiến cử tri thông qua đường dây nóng. Cùng với đó, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thành phố đã được chú trọng, từng bước đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng các cuộc giám sát. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân đã được đổi mới, hiệu quả thiết thực. Công tác tiếp xúc cử tri theo hướng tổ chức nhiều điểm tiếp xúc cử tri, mở rộng đối tượng tiếp xúc cử tri theo địa bàn, tăng cường tiếp xúc với cử tri ở thôn, xóm, tổ dân phố. Đặc biệt, hoạt động phối hợp với UBND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện được triển khai hiệu quả, chặt chẽ, tạo thuận lợi trong việc tổ chức thi hành nhiệm vụ của các cơ quan.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Việc xây dựng các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp chậm; việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri chưa đầy đủ; một số ý kiến trả lời chất vấn, trả lời ý kiến kiến nghị cử tri tại kỳ họp thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa trả lời trực tiếp vào nội dung cử tri quan tâm; tiến độ triển khai thực hiện một số nghị quyết và một số chương trình, đề án mang tính đột phá về phát triển kinh tế còn chậm...

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận một số nội dung: Tổ chức các kỳ họp; triển khai và đôn đốc triển khai các nghị quyết tại các kỳ họp HĐND các cấp và các vấn đề nảy sinh; hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các ban và các tổ đại biểu HĐND; vấn đề tiếp công dân, giải quyết đơn thư; phát huy quyền chất vấn của các đại biểu HĐND; thực hiện trách nhiệm của thường trực các ban của HĐND các cấp; sự phối hợp giữa các cơ quan của HĐND, UBND, ủy ban mặt trận tổ quốc và các cơ quan chức năng liên quan...

Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi nhấn mạnh một số vấn đề cần lưu ý đối với hoạt động của HĐND tỉnh, huyện. Trong đó, cần nghiêm túc đánh giá những vấn đề còn tồn tại, hạn chế để hoạt động của HĐND các cấp đi vào thực chất. Năm 2017, HĐND các cấp tập trung nâng cao chất lượng các kỳ họp, chú trọng thực hiện công tác giám sát và các hoạt động phối hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh./.