Tin tức - Thời sự » Tin trong tỉnh
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận - 04/03/2014

Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác dân vận trên địa bàn thời gian qua đã có nhiều đổi mới. Hệ thống dân vận các cấp có nhiều cố gắng trong việc phối hợp với chính quyền, mặt trận tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể chính trị - xã hội chuyển tải kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.

Hiệu quả của công tác dân vận được thể hiện rõ nét trong việc tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, ban dân vận các cấp đã tham mưu với các cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), trong đó có Nghị quyết số 25 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, gắn với tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng đảng hiện nay” với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; tham gia lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và dự thảo sửa đổi Luật Đất đai đạt chất lượng, hiệu quả. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt, xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa đảng với chính quyền, qua đây, hệ thống MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội được kiện toàn, củng cố, đổi mới phương thức hoạt động, giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, đối tượng lựa chọn, nội dung, hình thức và cách làm phù hợp với tinh thần thực tế của địa phương, đơn vị. Đặc biệt, cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo việc nhân rộng nhiều mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực giải phóng mặt bằng, vận động quần chúng xây dựng nông thôn mới... đạt chất lượng. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 1.958 mô hình “Dân vận khéo”. Thông qua mô hình, nhận thức trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân được nâng lên rõ rệt, đội ngũ cán bộ có trách nhiệm nhiệt tình tâm huyết, gương mẫu, năng động, sáng tạo. Phong trào đã lan tỏa sâu rộng trong hệ thống chính trị và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội. Đánh giá về hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đồng chí Lê Thị Giang Chung, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Lý Nhân cho rằng: Thông qua mô hình “Dân vận khéo” đã thực sự phát huy sức mạnh toàn dân, góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn dân cư. Đặc biệt, thông qua mô hình “Dân vận khéo” phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã có bước chuyển rõ nét. Nhân dân trong huyện đã đóng góp trên 264 tỷ đồng, hiến 167 ha đất, đóng góp 182 nghìn m3 đá... xây dựng đường giao thông nông thôn.

Thực tế thời gian qua cũng ghi nhận nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới trong công tác tham mưu giúp cấp ủy làm tốt công tác tuyền truyền, vận động nhân dân tại địa phương. Cùng chung mục đích giúp cấp ủy lãnh đạo công tác dân vận, Ban Dân vận huyện ủy Thanh Liêm đã chọn nội dung trọng tâm tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân vùng có đông tín đồ tôn giáo tham gia xây dựng hệ thống chính trị. Chủ trương thiết thực đó đã được thể hiện bằng việc tham mưu cho Huyện ủy tổ chức các hội nghị tọa đàm tại các địa phương có nhiều đồng bào công giáo sinh sống về: công tác tổ chức cán bộ; cơ chế chính sách; sự phối kết hợp của các thành viên trong khối dân vận... để lắng nghe ý kiến đóng góp của bà con giáo dân, nhằm củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng giáo vững mạnh, đã thực sự tạo được niềm tin cho bà con giáo dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng. Cũng nhờ làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, những năm qua, Ban Dân vận huyện ủy Bình Lục đã ghi dấu ấn thành công từ việc tham mưu giúp cấp ủy triển khai có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. Nổi bật là việc các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đã phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm chế độ công khai những việc cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân được biết, những việc cán bộ, công chức, nhân dân giám sát kiểm tra, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân.

 

 

Hưởng ứng việc nâng cao chất lượng tham mưu của ban dân vận cấp ủy các cấp, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên trong doanh nghiệp. Đồng chí Đinh Thị Yến, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Hướng tới việc phát triển đảng trong các loại hình doanh nghiệp bảo đảm về chất lượng, không chạy theo số lượng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã tiến hành khảo sát, nắm cơ cấu, chức năng kinh doanh, thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp, tích cực tuyên truyền, vận động các chủ doanh nghiệp hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và ý nghĩa của việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Chính nhờ vậy, chất lượng tổ chức cơ sở đảng mới thành lập trong doanh nghiệp ngày càng nâng lên. Đến nay, toàn tỉnh có 103 tổ chức đảng trong doanh  nghiệp với trên 2.400 đảng viên. Cùng với đó, thời gian qua công tác dân vận của chính quyền đã có những bước chuyển tích cực. Các cấp chính quyền đã tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Điều quan trọng hơn đã làm thay đổi nhận thức, thái độ, tác phong phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, làm cho mọi người hiểu rõ công tác dân vận là nhiệm vụ của tất cả các cấp, ngành và mọi cán bộ, đảng viên, công chức.

 

 

 

Nhờ chủ động trong công tác tham mưu, tích cực đổi mới công tác vận động quần chúng, đặt quần chúng nhân dân vừa là “đối tượng” vừa là “cơ sở” để làm dân vận, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng làm chuyển biến nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân./.

 

Theo báo Hà Nam
Tin, bài mới hơn
Chung sức giữ vững an ninh trật tự nông thôn mới - 12/03/2014
Đoàn đại biểu tỉnh Hyogo đến thăm và làm việc tại Hà Nam - 12/03/2014
Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 05/03/2014
Phiên họp Ủy ban thường kỳ tháng 02/2014 - 04/03/2014
Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 04/03/2014
Đền Lảnh Giang một địa chỉ du lịch - 10/03/2014
Trao tặng quà cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Hà Nam - 04/03/2014
Bệnh viện Bạch Mai xây cơ sở 2 tại Hà Nam - 04/03/2014
Toàn tỉnh gieo thẳng được khoảng 2.000 ha - 04/03/2014
Thành phố Phủ Lý: Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua - 04/03/2014
Các tin, bài khác
Chuẩn bị 10 vạn túi lương trong lễ phát lương Đền Trần Thương - 04/03/2014
Lãnh đạo tỉnh gặp mặt các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn nhân dịp xuân Giáp Ngọ năm 2014 - 04/03/2014
Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn - Ngày hội xuống đồng năm 2014 - 04/03/2014
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các đơn vị trực đón giao thừa tết Giáp Ngọ năm 2014 - 04/03/2014
Phiên họp Ủy ban thường kỳ tháng 7/2013 - 04/03/2014
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2013 - 04/03/2014
Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông - 04/03/2014
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) - 04/03/2014
Hội nghị thống nhất triển khai mục “Dân hỏi - cán bộ trả lời” trong Chuyên mục “Vấn đề hôm nay” - 04/03/2014
Hội Phụ nữ huyện Duy Tiên: Gắn việc làm theo Bác với xây dựng nông thôn mới - 10/03/2014
Liên kết các trang khác
Thư viện ảnh
Skip to main content