Thông báo » Quyết định truy nã
Truy nã đối tượng Lại Hùng Anh - 01/09/2016

Họ và tên đối tượng: Lại Hùng Anh; Can tội: Cố ý gây thương tích

Họ và tên đối tượng: Lại Hùng Anh

Năm sinh: 1966

Nơi ĐKTT: Thôn 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Nghề nghiệp: Tự do

Họ và tên bố: Lại Văn Đàm

Họ và tên mẹ: Trần Thị Xuân

Can tội: Cố ý gây thương tích

Quyết định truy nã số: 03

Ngày tháng năm ra quyết định: 26-8-2016

Đơn vị ra quyết định: Cơ quan CSĐT Công an thành phố Phủ Lý

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy Ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.  

Địa chỉ: Xóm 4 xã Liêm Chung, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 03513.851.086    

Chúng tôi đảm bảo giữ bí mật cho người đã cung cấp tin. Người nào bao che, chứa chấp các đối tượng trên thì bị xử lý theo Pháp luật./.

Công an tỉnh Hà Nam
Tin, bài mới hơn
Truy nã quốc tế đối tượng Trịnh Xuân Thanh - 20/09/2016
Các tin, bài khác
Truy nã đối tượng Nguyễn Văn Hiến - 28/03/2014
Truy nã đối tượng Nguyễn Văn Phúc - 28/03/2014
Truy nã đối tượng Vũ Tân Quyền - 28/03/2014
Truy nã đối tượng Nguyễn Văn Long - 28/03/2014
Truy nã đối tượng Trần Văn Tuấn - 28/02/2014
Truy nã đối tượng Nguyễn Anh Tuấn - 28/02/2014
Truy nã đối tượng Chu Hữu Nghĩa - 28/02/2014
Truy nã đối tượng Dương Văn Thi - 28/02/2014
Truy nã đối tượng Lê Xuân Ba (01/06/2012) - 17/02/2014
Truy nã đối tượng Nguyễn Văn Tài (12/07/2013) - 17/02/2014
Liên kết các trang khác
Thư viện ảnh
Skip to main content