Tin tức - Thời sự » Tin trong tỉnh
Bài phát biểu kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang tại hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2016 - 05/01/2017

Chiều ngày 04/01/2017, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam trân trọng giới thiệu bài phát biểu kết luận của ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị.

 Thưa toàn thể các đồng chí!

 
Sau một thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị tổng kết công tác nội chính và PCTN năm 2016; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.
Hội nghị đã nghe dự thảo báo cáo tổng kết và 7 ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự hội nghị, các ý kiến đều nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo tổng kết công tác nội chính và PCTN năm 2016; nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.
 
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang phát biểu kết luận tại hội nghị
 
Thay mặt Tỉnh ủy tôi kết luận một số nội dung chủ yếu sau:
Năm 2016 trong điều kiện còn nhiều khó khăn thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm với nhiều đổi mới của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, sự đồng thuận, nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tổng sản phẩm trong tỉnh đạt mức tăng trưởng cao 11,62%. Quy mô tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân đầu người đạt 48,3 triệu đồng. Thu ngân sách đạt gần 4.800 tỷ đồng, tăng trên 30% so với năm 2015. Thu hút đầu tư đạt kết quả tốt, đứng trong tốp 10 tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nhiều dự án lớn đang được tích cực triển khai với mục tiêu đưa Hà Nam sớm trở thành trung tâm y tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch cấp vùng. Các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp, phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai thực hiện mạnh mẽ, hiệu quả; văn hóa - xã hội đạt kết quả khá toàn diện; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong những thành tích chung đó, phải khẳng định có sự đóng góp không nhỏ của công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và PCTN. Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu kinh tế, chính trị trọng điểm, các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, nhất là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật được tập trung chỉ đạo quyết liệt; đã kiềm chế, làm giảm phạm pháp hình sự, điều tra, khám phá nhanh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp được tăng cường; qua công tác kiểm sát đã ban hành nhiều kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm khắc phục, sửa chữa. Tiến độ xét xử các loại án được đẩy nhanh; nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa đáp ứng yêu cầu Chiến lược Cải cách tư pháp. Hoạt động xét xử được thực hiện công khai, minh bạch hơn theo đúng tinh thần cải cách tư pháp với việc triển khai lắp đặt, vận hành hệ thống theo dõi, giám sát phiên tòa tại tòa án nhân dân hai cấp. Công tác thi hành án dân sự trên địa bàn có nhiều chuyển biến. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành có hiệu quả, đã phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm trên các lĩnh vực. Công tác tiếp dân được duy trì nền nếp; việc tiếp nhận, xử lý đơn thư đảm bảo đúng trình tự theo quy định của pháp luật. Công tác đảm bảo an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí.
Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức tham gia, đấu tranh PCTN được tiến hành thường xuyên; từ đó nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị về PCTN được nâng cao. Một số vụ án tham nhũng của cán bộ, đảng viên lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để tham ô tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh theo pháp luật, được nhân dân đồng tình. Việc phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, cơ quan báo chí và nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng được chú trọng hơn; đã tích cực phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân trong việc tham gia giám sát và phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.
Những kết quả nổi bật trong công tác nội chính và PCTN năm 2016 nêu trên đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định tình hình, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, công tác nội chính và PCTN trong năm 2016 vẫn còn một số hạn chế:
Công tác nắm tình hình, tham mưu giải quyết một số vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, công tác đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm, việc phối hợp giải quyết án ma tuý giữa các cơ quan tố tụng có việc còn chậm, có lúc hiệu quả chưa cao. Công tác nắm cơ sở vẫn còn có những vụ việc chưa kịp thời.
Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương, đơn vị chưa kịp thời, cương quyết.
Công tác thanh tra phát hiện tham nhũng, thanh tra trách nhiệm còn hạn chế. Việc tự kiểm tra phát hiện tham nhũng từ nội bộ chưa được quan tâm đúng mức, vẫn còn biểu hiện né tránh, ngại va chạm.
Công tác giám sát, phản biện của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội còn hạn chế.
Đây là những nội dung mà chúng ta cần phải tập trung giải quyết để công tác nội chính và tham nhũng tốt hơn.
Kính thưa các đồng chí!
Năm 2017, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, hoạt động tôn giáo, khiếu kiện để kích động, chống phá Đảng và Nhà nước ta, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm vẫn còn những diễn biến phức tạp. Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, công tác nội chính và PCTN của tỉnh năm 2017, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan nội chính trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và PCTN, nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị 15-CT/TW, ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng; Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chỉ thị 50-CT/TW 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết số 04, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... Chủ động ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản lãnh đạo chỉ đạo về công tác nội chính và PCTN.
2Tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và PCTN nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động.
3Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, làm tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thế trận quốc phòng gắn với thế trận an ninh vững chắc. Nâng cao chất lượng huấn luyện, các cuộc diễn tập; hoàn thành chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng tuyển giao quân; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
4- Chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phần tử phản động và phần tử chống đối, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Không để bị động, bất ngờ, chủ động giải quyết các vấn đề từ cơ sở.
Thực hiện quyết liệt các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm (tội phạm hình sự, tội phạm ma túy...), tệ nạn xã hội và đặc biệt là sai phạm về môi trường; kiên quyết đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm, không để tội phạm hoạt động có tổ chức theo kiểu xã hội đen, tội phạm núp bóng doanh nghiệp; đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu kinh tế, chính trị trọng điểm, các sự kiện lớn của tỉnh. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả việc xử lý các phương tiện chở quá trọng tải, vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.
Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ trọng án, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm. Các cơ quan tố tụng phối hợp chặt chẽ trong giải quyết án ma túy, các vụ án tồn phải xử lý trong quý I/2017.
Các cơ quan nội chính phải tận dụng tối đa sự giúp đỡ, hỗ trợ của các quan ngành dọc cấp trên, phối hợp tốt với các cơ quan nội chính các tỉnh, địa phương trong tỉnh.
5Thực hiện nghiêm quy định về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng; giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, các vụ việc trên địa bàn ngay khi phát sinh, không để bị động, bất ngờ, không để phát sinh phức tạp.
6- Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là về cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý sau thanh tra trên các lĩnh vực, trong đó tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, nhạy cảm dễ nảy sinh tiêu cực.
7Ban Nội chính Tỉnh ủy căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quy chế phối hợp, là cơ quan đầu mối phối hợp với các cơ quan có nhiệm vụ liên quan, tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm; các vụ việc, vụ án tham nhũng đảm bảo ổn định tình hình; ban hành kịp thời các văn bản lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả công tác nội chính và PCTN: Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác thanh tra kinh tế, xã hội (trong quý I/2017); chương trình trọng tâm công tác PCTN năm 2017... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan tố tụng trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo ổn định tình hình.
 Về các kiến nghị của đại biểu tham luận, Ban Nội chính tổng hợp lại, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để xem xét, giải quyết.
Thưa các đồng chí!
Với quyết tâm chính trị cao, sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, sự ủng hộ của nhân dân, tôi tin tưởng rằng công tác nội chính và PCTN năm 2017 của chúng ta sẽ thu được nhiều kết quả.
Nhân dịp bước sang năm mới 2017 và đón Xuân Đinh Dậu, xin kính chúc các đồng chí đại biểu Ban Nội chính Trung ương, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công!
Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.
Hội nghị kết thúc tại đây!
 
 

 

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
Tin, bài mới hơn
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam lần thứ 69 - 24/04/2017
Đoàn công tác của Hội đồng lý luận Trung ương làm việc tại Hà Nam - 24/04/2017
Hội Văn học nghệ thuật Hà Nam: Hưởng ứng ngày sách Việt Nam năm 2017 - 24/04/2017
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 68 - 09/04/2017
Xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên: Triển khai Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” - 08/04/2017
UBND tỉnh làm việc với đại diện JICA và Công ty CP Dream Incubator Việt Nam - 30/04/2017
Ban Chỉ đạo 94 triển khai nhiệm vụ năm 2017 - 14/02/2017
Lãnh đạo tỉnh kiểm tra sản xuất công nghiệp đầu năm - 07/02/2017
Ảnh hưởng của gió mùa, 2 ngày tới Hà Nam có mưa - 07/02/2017
Tỉnh ủy tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 - 13/01/2017
Các tin, bài khác
Chuẩn bị 10 vạn túi lương trong lễ phát lương Đền Trần Thương - 04/03/2014
Lãnh đạo tỉnh gặp mặt các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn nhân dịp xuân Giáp Ngọ năm 2014 - 04/03/2014
Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn - Ngày hội xuống đồng năm 2014 - 04/03/2014
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các đơn vị trực đón giao thừa tết Giáp Ngọ năm 2014 - 04/03/2014
Phiên họp Ủy ban thường kỳ tháng 7/2013 - 04/03/2014
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2013 - 04/03/2014
Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông - 04/03/2014
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) - 04/03/2014
Hội nghị thống nhất triển khai mục “Dân hỏi - cán bộ trả lời” trong Chuyên mục “Vấn đề hôm nay” - 04/03/2014
Hội Phụ nữ huyện Duy Tiên: Gắn việc làm theo Bác với xây dựng nông thôn mới - 10/03/2014
Liên kết các trang khác
Thư viện ảnh
Skip to main content