baner
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » HOẠT ĐỘNG ĐOÀN TRONG TỈNH

VÌ SAO CẦN THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRONG KHỐI DOANH NGHIỆP

(05/06/2012) Tham gia hoạt động Đoàn trong doanh nghiệp, thanh niên sẽ được tổ chức Đoàn đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, được tham gia vào các phong trào thi đua học tập, động viên hỗ trợ công nhân, lao động nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp, nâng cao năng lực hội nhập, năng lực sáng tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ, đào tạo và bồi dưỡng những cán bộ quản lý trẻ, những công nhân trẻ giỏi
Bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, công tác vận động quần chúng nói chung, vận động thanh niên nói riêng trên địa bàn tỉnh đang phải đối mặt với những khó khăn, thử thách mới.
Hà Nam của chúng ta hiện có 212.000 thanh niên, chiếm gần 1/3 dân số toàn tỉnh. Tổng số đoàn viên thanh niên được tập hợp hiện nay là 126.000, trong số có 64.000 đoàn viên, đạt tỷ lệ tập hợp thanh niên là 60%. Do tác động của quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá- hiện đại hoá, sự dịch chuyển cơ cấu lao động ở nông thôn, số thanh niên nông thôn hiện nay đã giảm mạnh, số thanh niên học sinh, sinh viên và đặc biệt là thanh niên công nhân có khoản 15.000 ngươi. Đây là đối tượng mà Đoàn tập hợp được rất thấp, mới đạt khoảng 50% tỷ lệ bình quân chung toàn tỉnh.
Thực hiện phương châm: “Ở đâu có thanh niên, ở đó có tổ chức Đoàn, Hội”, những năm qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh đã cố gắng trong việc củng cố, sắp xếp lại tổ chức và thành lập mới các tổ chức Đoàn cơ sở, đến nay toàn tỉnh có 58 cơ sở Đoàn trong các loại hình doanh nghiệp, với tổng số gần 4.000 đoàn viên thanh niên, trong đó doanh nghiệp nhà nước và công ty cổ phần chiếm phần lớn, với 30 đơn vị hơn 2.000 đoàn viên, doanh nghiệp tư nhân có 27 đơn vị với hơn 1.000 đoàn viên, duy nhất có 01 đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài, với hơn 300 đoàn viên thanh niên.
Thực tiễn thời gian qua cho thấy, các cơ sở Đoàn phần lớn được thành lập ở những nơi đã có tổ chức Đảng. Hoạt động của tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp nói trên cũng chưa đồng đều. Có những đơn vị hoạt động rất tốt, ở đó đã phát huy được vai trò, vị trí của thanh niên và tổ chức đoàn, có đóng góp quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp như Đoàn Công ty Điện Lực, Công ty cổ phần xi măng Bút Sơn, Viễn thông, Bưu điện Hà Nam, Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Kim Bảng…song cũng còn nhiều nơi tổ chức Đoàn hoạt động cầm chừng, lúng túng, chưa khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong doanh nghiệp.
Từ kinh nghiệm thực tiễn chỉ đạo hoạt động của Đoàn trong các doanh nghiệp thời gian qua, Tỉnh đoàn đã rút ra một số bài học kinh nghiệm bước đầu; đồng thời thực hiện Chỉ thị số 06 ngày 11/7/20011 của Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với việc củng cố, nâng cao chất lượng và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện với những nhiệm vụ trọng tâm sau:
Đối với các doanh nghiệp đã có tổ chức Đoàn thanh niên, Tỉnh đoàn chủ trương củng cố về tổ chức, đổi mới nội dung phương thức hoạt động sao cho thiết thực hơn và hoạt động của Đoàn phải gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp, được lãnh đạo doanh nghiệp ghi nhận.
Đối với những doanh nghiệp chưa có tổ chức Đoàn, Tỉnh đoàn chủ trương tiến hành các bước thành lập để tập hợp thanh niên vào tổ chức.
Theo khảo sát, toàn tỉnh có hơn 1.000 doanh nghiệp đang hoạt động thì có khoảng 300 doanh nghiệp đủ điều kiện để thành lập tổ chức Đoàn, với hơn 20.000 công nhân, trong đó phần lớn là thanh niên. Thực tiễn vừa qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã thành lập mới các tổ chức cơ sở Đoàn, song tỷ lệ đạt còn thấp. Những hạn chế đó là do nhiều nguyên nhân. Về phía chủ quan, là do cán bộ Đoàn còn nhận thức chưa đầy đủ về tầm quan trọng của vấn đề tập hợp thanh niên công nhân, còn yếu về kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác tuyên truyền, vận động thanh niên. Về khách quan, là do nhiều doanh nghiệp hoạt động ở nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề, nhiều địa bàn rất khác nhau, nên khó khăn cho việc thành lập tổ chức và hoạt động có hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp, do nhiệm vụ sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, nên chủ doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến hoạt động của tổ chức Đoàn, chưa thực sự có niềm tin vào vai trò của thanh niên trong việc thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.
Để việc thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp đạt hiệu quả thiết thực, Tỉnh đoàn chủ trương thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp vận động quần chúng cho đội ngũ cán bộ đoàn hiện tại. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức cho họ về vị trí, tầm quan trọng của việc tập hợp, đoàn kết thanh niên công nhân, nâng cao hơn nữa năng lực trong việc tổ chức các hoạt động của Đoàn, Hội. Cùng với đó tuyên truyền cho thanh niên trong tổ chức Đoàn tại doanh nghiệp. Từ các hoạt động thực tiễn đó sẽ giúp cho họ nhận thức đầy đủ hơn. Đó là: Khi tham gia vào hoạt động của Đoàn trong doanh nghiệp công nhân sẽ được tham gia vào một môi trường xã hội lành mạnh, có tính giáo dục nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội hiện nay. Tham gia hoạt động Đoàn trong doanh nghiệp, thanh niên sẽ được tổ chức Đoàn đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, được tham gia vào các phong trào thi đua học tập, động viên hỗ trợ công nhân, lao động nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp, nâng cao năng lực hội nhập, năng lực sáng tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ, đào tạo và bồi dưỡng những cán bộ quản lý trẻ, những công nhân trẻ giỏi. Tham gia hoạt động Đoàn trong doanh nghiệp, thanh niên cũng được tham gia vào các hoạt động hướng nghiệp và giới thiệu việc làm, được tổ chức Đoàn hỗ trợ kiến thức và những nguồn lực cần thiết để khởi nghiệp, lập nghiệp, hỗ trợ thanh niên nâng cao kỹ năng tìm việc làm, thúc đẩy việc xây dựng và thực thi các chính sách về lập nghiệp cho thanh niên. Tham gia hoạt động Đoàn trong doanh nghiệp, thanh niên trong các doanh nghiệp sẽ được tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao. Qua đó, góp phần đẩy mạnh các phong trào thể dục thể thao quần chúng, tạo sận chơi lành mạnh, bổ ích có tác dụng nâng cao thể chất và đời sống văn hoát tinh thần cho công nhân, lao động. Đồng thời tham gia hoạt động Đoàn trong doanh nghiệp, thanh niên còn được Đoàn trang bị kỹ năng xã hội, kỹ năng tự học tập, rèn luyện để thích nghi với môi trường công nghiệp hoá- hiện đại hoá và hội nhập quốc tế tại các doanh nghiệp. Trong chỉ đạo, Tỉnh đoàn chủ trương từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn trong các loại hình doanh ngiệp cụ thể, tổ chức Đoàn lại có cách tổ chức phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh ở nơi đó, vừa lôi cuốn, hấp dẫn được thanh niên, vừa không những không ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà còn gián tiếp thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả hơn.
Để thực hiện được nhiệm vụ đó, Tỉnh đoàn hơn bao giờ hết rất cần sự ủng hộ của các chủ doanh nghiệp. Bởi vì, trong các doanh nghiệp, đoàn thể là tổ chức không thể thiếu, đặc biệt là tổ chức Đoàn thanh niên vì một lực lượng đông đảo người lao động là đối tượng thanh niên. Để người lao động có thể chung tay cùng chủ doanh nghiệp xây dựng, thực hiện mục tiêu chung thì tổ chức Đoàn thanh niên đóng một vai trò hết sức quan trọng. Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên, tổ chức Đoàn sẽ giúp doanh nghiệp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục thanh niên về ý thức chấp hành pháp luật, giúp họ hiểu đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của mình trong doanh nghiệp.
Với vai trò và chức năng của mình, Đoàn tham gia xây dựng doanh nghiệp bằng việc đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhân thức cho công nhân, lao động về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động đối với doanh nghiệp. Đoàn là cầu nối giữa doanh nghiệp với thanh niên, vận động thanh niên thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của doanh nghiệp, tham gia xây dựng xã hội lành mạnh, doanh nghiệp vững mạnh. Đoàn thanh niên không chỉ giúp doanh nghiệp đoàn kết, tập hợp được người lao động, bên cạnh đó bằng các hoạt động của mình, tổ chức Đoàn sẽ là người quan tâm đến đời sống tinh thần, hình thành những tiêu chí có tính pháp quy về ăn ở, vui chơi giải trí, các tiện ích văn hóa, chế độ nghỉ dưỡng, thưởng thức các chương trình văn hóa, văn nghệ của Đoàn thanh niên công nhân, quan tâm đến trình độ văn hóa, năng lực chuyện môn, phẩm chất nghề nghiệp và ý thức chính trị của thanh niên công nhân. Thông qua các hoạt động đoàn như việc tổ chức các cuộc thi tay nghề, các chương trình hỗ trợ học tập, các chương trình hỗ trợ về nhà ở sẽ góp phần thúc đẩy các phong trào sản xuất, kinh doanh, giúp cho các doanh nghiệp tăng năng xuất lao động, phát huy được những nhân tố tích cực trong lao động sản xuất. Bên cạnh đó người tham gia vào tổ chức Đoàn được tổ chức bảo vệ quyền,lợi ích hợp pháp sẽ yên tâm công tác, gắn bó hơn đối với doanh nghiệp.
Hoạt động Đoàn tại doanh nghiệp thực chất là hoạt động kinh tế - xã hội. Tổ chức Đoàn càng lớn mạnh, hoạt động hiệu quả thì lợi ích doanh nghiệp ngày càng nhiều, trong đó có lợi ích của người lao động và chủ doanh.Vì vậy quan tâm xây dựng tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp không chỉ là trách nhiệm của những người làm công tác Đoàn mà còn rất cần có sự vào cuộc của chủ doanh nghiệp và đặc biệt là công nhân, lao động.
Vậy khi thành lập tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp thì có phiền hà hay cản trở đến hoạt động của doanh nghiệp không? Câu trả lời là không, vì: Đoàn thanh niên không phải là tổ chức có lợi ích đối trọng với lợi ích của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phát triển sẽ kéo theo sự phát triển của công nhân, người lao động trong đó có thanh niên. Tuy nhiên, khi thành lập được tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp, thì các chủ doanh nghiệp sẽ phải đầu tư thêm một số cơ sở vật chất và thời gian, hỗ trợ một phần kinh phí cho các hoạt động tập thể của thanh niên. Sự đầu tư đó không lớn, đó là đầu tư cho con người và cũng là đầu tư cho sự phát triển toàn diện và bền vững của doanh nghiệp. Mặt khác, thực tế đã chứng minh hiệu quả của sự đầu tư đó chính là đầu tư cho tương lai, nên nhiều khi không thể đo được bằng vật chất. Chính vì lẽ đó, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam hy vọng trong thời gian tới sẽ đón nhận được sự đồng cảm, sẻ chia và ủng hộ nhiệt tình của các chủ doanh nghiệp trong quá trình vận động thành lập tổ chức Đoàn tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh Đoàn
 

Liên kết website

hoc tap va lam theo oi Bac
quản lý văn bàn
TW đoàn
Văn bản
facebook
bien dao
thi viet
hlhtn
can bo doan
dh doan
cac mo hinh kinh te
viec lam
ma tuy
nhan rong yeu thuong
nhip song tre
trang tho
ve ha nam
llct
phap luat
Thư viện nhạc, phim

Skip to main content