Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Guid guid)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Liên kết website

 
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện

Duy Tiên ban hành Công văn hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất năm 2017 sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, thứ Bảy, ngày 25/3/2017

(20/03/2017) Chiến dịch giờ trái đất năm 2017 là sự kiện nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện, chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trong toàn xã hội, tạo môi trường sống trong sạch. Để hưởng ứng giờ trái đất năm 2017, góp phần vào những nỗ lực chung của Thế giới về chống biến đổi khí hậu và đồng thời góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Để hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất năm 2017, ngày 13/3/2017, UBND huyện Duy Tiên ban hành Công văn số 103/UBND-KT&HT về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017.

Theo Công văn, UBND huyện đề nghị tất cả các hộ sử dụng điện trên địa bàn huyện Duy Tiên hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017 với các tiêu chí sau:

1. Tiêu chí chung:

Vận động cá nhân, tổ chức tham gia vào chiến dịch tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện giờ Trái đất năm 2017 từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, thứ Bảy, ngày 25/3/2017

2. Tiêu chí cụ thể:

- Các hộ dân sử dụng điện tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết, chỉ nên sử dụng 01 đến 02 bóng đèn tiết kiệm năng lượng và tối đa 01 máy thu hình

- Các cơ quan hành chính, sự nghiệp chỉ dùng đèn bảo vệ, tắt hết đèn chiếu sáng sân vườn, đèn trang trí (nếu có)

- Các hộ kinh doanh tắt hết đèn trang trí, quảng cáo.

- Các doanh nghiệp nghiên cứu bố trí sản xuất hợp lý sao cho tiết kiệm điện nhất có thể trong quá trình diễn ra sự kiện

- Các đơn vị quản lý hệ thống đền chiếu sáng công cộng nghiên cứu tiết giảm công suất chiếu sáng đường phố, công viên và các công trình công cộng khác./.

 

 Hoàng Hồng (TH)

Lịch Công tác
VBQPPL
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch Vụ Công
Lịch Tiếp Dân
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Danh bạ thư điện tử
Quy hoạch chung đô thị Duy Tiên
Khuyến học - Khuyến tài Duy Tiên
Rau sạch Trác Văn
Công báo
Bầu cử
Nhịp cầu nhân ái
Mặt trận tổ quốc
Footer DUYTIEN
Skip to main content