Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Guid guid)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Liên kết website

 
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4

(12/08/2013) Phát biểu khai mạc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 được tổ chức tại Nhà văn hoá trung tâm huyện, đ/c Trần Khanh Tuấn - HUV - Phó Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh (QPAN) huyện nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng có ý nghĩa quan trọng giúp cho cán bộ, lãnh đạo quản lý, giáo viên các trường học nâng cao nhận thức, kiến thức cơ bản về công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; có kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết để tham gia vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đề nghị các học viên nêu cao tinh thần, ý thức tự giác học tập, nghiên cứu các chuyên đề bổ sung kiến thức về quốc phòng, an ninh để tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương và vận dụng thực hiện hiệu quả tại trường học của mình.
Đ/c Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh huyện
phát biểu khai mạc.
Tham gia lớp bồi dưỡng có 334 học viên là các Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học,  Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên trường THCS, THPT trên địa bàn. Trong thời gian 4 ngày (8 - 12/8), các học viên được tiếp thu 6 chuyên đề chính và 2 chuyên đề bổ trợ: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đâu tranh chông địch lợi dụng vào vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam ở cơ sở;  phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia trong thời kỳ mới; nội dung cơ bảo của các luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ và Pháp lệnh dự bị động viên. Đồng thời được cung cấp những thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2013.

Đ/c Nguyễn Văn Nhuận - Giám đốc TTBDCT huyện
trực tiếp truyền đạt các nội dung các chuyên đề.
 
Kết thúc đợt học tập, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh huyện cấp chứng chỉ cho các học viên.
 
Hương Mai
Lịch Công tác
VBQPPL
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch Vụ Công
Lịch Tiếp Dân
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Danh bạ thư điện tử
Quy hoạch chung đô thị Duy Tiên
Khuyến học - Khuyến tài Duy Tiên
Rau sạch Trác Văn
Công báo
Bầu cử
Nhịp cầu nhân ái
Mặt trận tổ quốc
Footer DUYTIEN
Skip to main content