Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Guid guid)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Liên kết website

 
Trang chủ » Thông tin chỉ đạo, điều hành » Lịch Công Tác của UBND huyện

Lịch công tác từ ngày 26/12/2016 đến ngày 01/01/2016

(26/12/2016)

 

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai
26/12/2016

 

- 14h Lãnh đạo UBND huyện dự kiểm tra thực tế Nhà máy chế biến đá ốp lát của Công ty TNHH Ngọc Minh

Thứ ba
27/12/2016

- 8h Đồng chí Chủ tịch UBND huyện dự HN trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh dự bị động viên - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 

Thứ tư
28/12/2016

 Thứ năm
29/12/2016

 

 

Thứ sáu
30/12/2016

- 8h Lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo UBNND, Công chức Địa chính xã Mộc Nam, Mộc Bắc dự kiểm tra hoạt động khai thác cát trên sông Hồng thuộc địa bàn huyện

 

Thứ bảy
31/12/2016

 

 

Chủ nhật
01/01/2016

 

 

Lịch Công tác
VBQPPL
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch Vụ Công
Lịch Tiếp Dân
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Danh bạ thư điện tử
Quy hoạch chung đô thị Duy Tiên
Khuyến học - Khuyến tài Duy Tiên
Rau sạch Trác Văn
Công báo
Bầu cử
Nhịp cầu nhân ái
Mặt trận tổ quốc
Footer DUYTIEN
Skip to main content