Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Guid guid)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Liên kết website

 
Trang chủ » Thông tin chỉ đạo, điều hành » Lịch Công Tác của UBND huyện

Lịch công tác từ ngày 02/01/2016 đến ngày 08/01/2016

(03/01/2017)

 

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ ba
03/01/2017

8h Lãnh đạo UBND huyện, trưởng phòng LĐTB&XH, Giám đốc TT GDNN-GDTX huyện dự HN tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác lao động - Người có công năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 - Tại Sở LĐTB&XH

- 8h Lãnh đạo UBND huyện dự HN nghe báo cáo quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 2015-2025, định hướng đến năm 2030 - Phòng 321, UBND tỉnh.

 

Thứ tư
04/01/2017

- 8h đ/c Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện dự HN trực tuyến về khoa học - CN - Phòng 321 UBND tỉnh.

- 8h Lãnh đạo UBND huyện dự HN trực tuyến về tổng kết đảm bảo ATGT năm 2016, phương hướng 2017 - Phòng 309, UBND tỉnh.

- 8h Lãnh đạo UBND huyện, trưởng phòng TNMT dự HN kiểm tra thực địa khu đất xây dựng nhà ở cho công nhân

- 14h Lãnh đạo UBND huyện, trưởng phòng TNMT, Ban GPMB, Chủ tịch UBND xã, công chức Địa chính xã Mộc Nam dự HN về cơ chế, hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án Nhà máy nước sạch Sông Hồng, địa bàn xã Mộc Nam - Tại phòng họp UBND huyện (tầng 2)

Thứ năm
05/12/2016

 

 

Thứ sáu
06/01/2017

- 8h Lãnh đạo UBND huyện, trưởng phòng KT-HT dự HN tổng kết công tác Khoa học và CN năm 2016 - Sở Khoa học - CN

 

Thứ bảy
07/01/2016

 

 

Chủ nhật
08/01/2016

 

 

 

Lịch Công tác
VBQPPL
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch Vụ Công
Lịch Tiếp Dân
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Danh bạ thư điện tử
Quy hoạch chung đô thị Duy Tiên
Khuyến học - Khuyến tài Duy Tiên
Rau sạch Trác Văn
Công báo
Bầu cử
Nhịp cầu nhân ái
Mặt trận tổ quốc
Footer DUYTIEN
Skip to main content