Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Guid guid)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Liên kết website

 
Trang chủ » Thông tin chỉ đạo, điều hành » Lịch Công Tác của UBND huyện

Lịch công tác từ ngày 09/01/2016 đến ngày 15/01/2016

(09/01/2017)

 

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai
09/01/2017

- 8h Lãnh đạo UBND huyện dự HN trực tuyến tổng kết năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành TNMT - Phòng 309, UBND tỉnh

- 13h30' Lãnh đạo UBND huyện, trưởng phòng Nông nghiệp dự HN tổng kết năm 2016, triển khai nhiệm vụ nông nghiệp năm 2017 - Sở NN

Thứ ba
10/01/2017

8h Lãnh đạo UBND huyện dự HN trực tuyến về tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ KH năm 2017 ngành GTVT - Phòng 321 UBND tỉnh.

7h30' Họp Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện - Hội trường tầng 3

- 14h  Lãnh đạo UBND huyện dự HN nghe Công ty điện lực và các ngành liên quan báo cáo hướng tuyến trạm biến áp Đồng Văn, Hòa Mạc và tiến độ thực hiện các dự án của Điện lực - Phòng 203 UBND tỉnh.

- 14h Lãnh đạo UBND huyện dự HN nghe báo cáo kết quả tình hình thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với CM và Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo - Phòng 309, UBND tỉnh

Thứ tư
11/01/2017

 

14h Lãnh đạo UBND huyện, Chủ tịch CTĐ huyện dự HN tổng kết công tác VĐ HMTN và công tác nhân đạo năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 - Hội trường UBND tỉnh

Thứ năm
12/01/2017

- 10h Đồng chí Chủ tịch UBND huyện dự HN gặp  mặt các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Hà Nam nhân dịp năm mới 2017 - Khách sạn Inco 515.9

 

13/01/2017

 

 

Thứ bảy
14/01/2016

 

 

Chủ nhật
05/01/2016

 

 

 

Lịch Công tác
VBQPPL
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch Vụ Công
Lịch Tiếp Dân
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Danh bạ thư điện tử
Quy hoạch chung đô thị Duy Tiên
Khuyến học - Khuyến tài Duy Tiên
Rau sạch Trác Văn
Công báo
Bầu cử
Nhịp cầu nhân ái
Mặt trận tổ quốc
Footer DUYTIEN
Skip to main content