Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Guid guid)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Liên kết website

 
Trang chủ » Thông tin chỉ đạo, điều hành » Lịch Công Tác của UBND huyện

Lịch công tác từ ngày 16/01/2016 đến ngày 22/01/2016

(16/01/2017)

 

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai
16/01/2017

-8h-9h30 Lãnh đạo UBND huyện dự HN nghe công bố Quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng về trao kinh phí xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm cho hộ nghèo - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- 9h Lãnh đạo UBND huyện dự HN chuẩn bị tổ chức chợ hoa Xuân năm 2017 - Phòng họp UBND huyện tầng 2

- 14h Lãnh đạo UBND huyện dự HN đánh giá công tác phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2016 - Phòng 203 UBND tỉnh

- 14h Lãnh đạo UBND huyện dự HN thực hiện Dự án 513 - phòng họp UBND huyện (tầng 2)

- 14h Lãnh đạo UBND huyện dự HN nghe Sở Y tế báo cáo Kế hoạch thí điểm Chương trình sữa học đường - Phòng 309

Thứ ba
17/01/2017

- 9h Lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo Phòng NN&PTNT dự HN công bố ra mắt Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp

- 14h Lãnh đạo UBND huyện dự HN trao 100 xuất quà cho hộ nghèo tại xã Đọi Sơn, Châu Sơn do Ngân hàng CSXH tỉnh tài trợ

- 14h Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện họp triển khai Kế hoạch giao quân năm 2017 - Phòng họp UBND huyện (tầng 2)

Thứ tư
18/01/2017

 

 

Thứ năm
19/01/2017

- 8h Lãnh đạo UBND huyện, trưởng phòng KT-HT dự HN tổng kết công tác Khoa học và CN năm 2016 - Sở Khoa học - CN

 

Thứ sáu
20/01/2017

 

 

Thứ bảy
21/01/2017

- Hội nghị gặp mặt cán bộ chủ chốt của huyện qua các thời kỳ đã nghỉ hưu - Hội trường UBND huyện ( tầng 3)

 

Chủ nhật
22/01/2017

 

 

 

Lịch Công tác
VBQPPL
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch Vụ Công
Lịch Tiếp Dân
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Danh bạ thư điện tử
Quy hoạch chung đô thị Duy Tiên
Khuyến học - Khuyến tài Duy Tiên
Rau sạch Trác Văn
Công báo
Bầu cử
Nhịp cầu nhân ái
Mặt trận tổ quốc
Footer DUYTIEN
Skip to main content