Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Guid guid)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Liên kết website

 
Trang chủ » Thông tin chỉ đạo, điều hành » Lịch Công Tác của UBND huyện

Lịch công tác từ ngày 27/02/2017 đến ngày 05/03/2017

(28/02/2017)

 

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai
27/02/2017

- 8h Hội nghị rà soát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới - Phòng họp UBND huyện tầng 2

- 14h Đồng chí Chủ tịch UBND huyện dự HN nghe báo cáo Đề án xây dựng và phát triển mô hình chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn trên địa bàn...Phòng 203 UBND tỉnh

- 14h Đồng chí Chủ tịch HĐGDQPAN dự HN tổng kết công tác giáo dục QP AN năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 - Phòng 321 UBND tỉnh

Thứ ba
28/02/2017

 

 

Thứ tư
01/03/2017

- Ra quân huấn luyện

 

Thứ năm
02/03/2017

 

 

Thứ sáu
03/03/2016

 

 

Thứ 7
04/03/2016

 

 

Chủ nhật

05/03/2016

 

 

 

Lịch Công tác
VBQPPL
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch Vụ Công
Lịch Tiếp Dân
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Danh bạ thư điện tử
Quy hoạch chung đô thị Duy Tiên
Khuyến học - Khuyến tài Duy Tiên
Rau sạch Trác Văn
Công báo
Bầu cử
Nhịp cầu nhân ái
Mặt trận tổ quốc
Footer DUYTIEN
Skip to main content