Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Guid guid)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Liên kết website

 
Trang chủ » Thông tin chỉ đạo, điều hành » Lịch Công Tác của UBND huyện

Lịch công tác từ ngày 20/03/2017 đến ngày 26/03/2017

(21/03/2017)

 

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai
20/03/2017

- Tiếp dân định kỳ

13h45' Lãnh đạo huyện và các phòng, ban liên quan làm việc với Đoàn kiểm toán khu vực I - Phòng họp UBND huyện tầng 2

- 13h30' Lãnh đạo huyện và các phòng ban liên quan dự HN xét duyệt các hộ vào khu TĐC tập trung của dự án đường Lê Công Thanh giai đoạn 3 và dự án Đồng Văn Xanh - Tại Ban GPMB huyện

Thứ ba
21/03/2017

- 8h Lãnh đạo UBND huyện dự HN thông tin liên quan đến khu nhà ở ở Khu công nghiệp Đồng Văn - Sở xây dựng

- 8h Lãnh đạo UBND huyện dự HN nghe báo cáo quy hoạch nhà máy nước tập trung trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 - Phòng 203 UBND tỉnh

- 13h30' Lãnh đạo UBND huyện dự HN tổng kết Chương trình đêm "Chung tay Tết vì người nghèo xuân Đinh Dậu 2017" - Hội trường UBND tỉnh

Thứ tư
22/03/2017

 

- 14h Đồng chí Chủ tịch UBND huyện dự HN làm việc của UBND tỉnh với TGĐ công ty TNHH Friesland Campina VN - Phòng 203 UBND tỉnh.

- 14h Lãnh đạo UBND huyện dự HN nghe báo cáo Đề án, kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh - Phòng 309 UBND tỉnh

- 14h Lãnh đạo UBND huyện dự HN thống nhất các giải pháp phối hợp đẩy nhanh tiến độ dự án chống quá tải lưới điện tỉnh Hà Nam đợt 1 - Tại Sở Công thương

Thứ năm
23/03/2017

 

14h Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghe báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải phòng, Cầu Giẽ - Ninh Bình - Phòng 321

- 14h Lãnh đạo UBND huyện dự HN đánh giá thực trạng ô môi trường kênh A48 - Sở TNMT

Thứ sáu
24/03/2017

 

 

Thứ 7
25/03/2017

 

 

Chủ nhật

26/03/2017

 

 

 

Lịch Công tác
VBQPPL
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch Vụ Công
Lịch Tiếp Dân
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Danh bạ thư điện tử
Quy hoạch chung đô thị Duy Tiên
Khuyến học - Khuyến tài Duy Tiên
Rau sạch Trác Văn
Công báo
Bầu cử
Nhịp cầu nhân ái
Mặt trận tổ quốc
Footer DUYTIEN
Skip to main content