Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Guid guid)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Liên kết website

 
Trang chủ » Thông tin cần biết

Ban hành 9 văn bản QPPL trong tháng 01/2017

(28/02/2017) Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 01/2017, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 9 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 7 Nghị định của Chính phủ và 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.


(Ảnh minh họa)


Trong đó, Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Nghị định được ban hành nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Luật đất đai; đảm bảo phù hợp với các luật mới được ban hành như: Luật đầu tư, Luật đấu thầu, Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản...

Nghị định 
02/2017/NĐ-CP ngày 9/1/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Nghị định này áp dụng đối với hộ nông dân, người nuôi trồng thủy sản, diêm dân, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai, dịch bệnh.

Nghị định 
03/2017/NĐ-CP ngày 16/1/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino được ban hành nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý riêng về kinh doanh casino; đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động hiện nay và yêu cầu của công tác quản lý nhà nước trong thời gian tới.

Ngày 16/1/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 
04/2017/NĐ-CP về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ với các nội dung chủ yếu như: Đối tượng, chương trình, dự án được xem xét cấp bảo lãnh chính phủ; xây dựng kế hoạch đề nghị cấp bảo lãnh chính phủ trung hạn, hàng năm; hạn mức bảo lãnh chính phủ; điều kiện cấp và mức bảo lãnh chính phủ;...

Nghị định 
05/2017/NĐ-CP ngày 16/1/2017 gồm 3 chương, 31 điều, ban hành kèm theo 1 phụ lục, quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam.


Nghị định 
06/2017/NĐ-CP ngày 24/1/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế được ban hành nhằm tạo khuôn khổ pháp lý quản lý việc kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

Nghị định 
07/2017/NĐ-CP ngày 25/1/2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam được ban hành nhằm thực hiện cải cách thủ tục hành chính đối với thủ tục nhập cảnh của người nước ngoài vào Việt Nam; phù hợp với chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Quyết định 
01/2017/QĐ-TTg ngày 17/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân gồm 4 điều, ban hành kèm theo 1 Phụ lục về Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân cấp I, cấp II và cấp III (cấp I: Trình độ giáo dục, đào tạo; cấp II: Lĩnh vực giáo dục, đào tạo; cấp III: Nhóm chương trình, nhóm ngành, nhóm nghề giáo dục, đào tạo).

Quyết định 
02/2017/QĐ-TTg ngày 17/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013. Quyết định 02/2017/QĐ-TTg được ban hành nhằm phù hợp với các quy định mới của pháp luật quốc tế và đáp ứng nhu cầu phát triển thông tin vô tuyến của Việt Nam./.


Nguồn tin: Chinhphu.vn

 

Lịch Công tác
VBQPPL
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch Vụ Công
Lịch Tiếp Dân
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Danh bạ thư điện tử
Quy hoạch chung đô thị Duy Tiên
Khuyến học - Khuyến tài Duy Tiên
Rau sạch Trác Văn
Công báo
Bầu cử
Nhịp cầu nhân ái
Mặt trận tổ quốc
Footer DUYTIEN
Skip to main content