Banner DUYTIEN

Liên kết website

 
Trang chủ » Thông tin tuyên truyền, phổ biến
(11/04/2016)
Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015 số 92/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015 bao gồm các quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự và nhiều điểm mới cập nhật thay cho Bộ Luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 và Luật Tố tụng dân sự số 65/2011/QH12 sửa đổi năm 2011.
>>Xem thêm
Lịch Công tác
VBQPPL
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch Vụ Công
Lịch Tiếp Dân
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Danh bạ thư điện tử
Quy hoạch chung đô thị Duy Tiên
Khuyến học - Khuyến tài Duy Tiên
Rau sạch Trác Văn
Công báo
Bầu cử
Nhịp cầu nhân ái
Mặt trận tổ quốc
Skip to main content