Banner DUYTIEN

Liên kết website

 
Trang chủ » Hợp tác - Đầu tư
(08/09/2014)
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thông báo về việc tổ chức bán đấu giá quyền dử dụng đất cho các hộ gia đình và cá nhân làm nhà ở vị trí xen kẹp tại xã Tiên Nội huyện Duy Tiên gồm 114 lô.
>>Xem thêm
(19/06/2012)
Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân . Tập trung phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên cơ sở phát triển vững chắc nông nghiệp, nâng cao chất lượng các lĩnh vực dịch vụ tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Phấn đấu đến năm 2010 trở thành huyện trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh.
(08/08/2012)
Thông tin từ Công ty CP Tập đoàn Tân Tao (ITA), ITA vừa mới công bố quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 KCN Tân Tạo – Hà Nam (ITAHAN), tổng diện tích 300ha
(08/09/2014)
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thông báo về việc tổ chức bán đấu giá quyền dử dụng đất cho các hộ gia đình và cá nhân làm nhà ở vị trí xen kẹp tại xã Tiên Nội huyện Duy Tiên gồm 114 lô.
Lịch Công tác
VBQPPL
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch Vụ Công
Lịch Tiếp Dân
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Danh bạ thư điện tử
Quy hoạch chung đô thị Duy Tiên
Khuyến học - Khuyến tài Duy Tiên
Rau sạch Trác Văn
Công báo
Bầu cử
Nhịp cầu nhân ái
Mặt trận tổ quốc
Skip to main content