Banner DUYTIEN

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online: 2554
Tổng truy cập: 2500443
Tin mới
Với mục đích tạo điều kiện cho người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để báo cáo với cử tri dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu; Tạo điều kiện để cử tri tiếp xúc với người ứng cử, hiểu rõ hơn người ứng cử; trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Chiều ngày 29/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021
(29/04/2016)
(29/04/2016)
(29/04/2016)
(29/04/2016)
TTHC
Với mục đích tạo điều kiện cho người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để báo cáo với cử tri dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu; Tạo điều kiện để cử tri tiếp xúc với người ứng cử, hiểu rõ hơn người ứng cử; trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Chiều ngày 29/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021
Lịch Công tác
VBQPPL
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch Vụ Công
Lịch Tiếp Dân
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Danh bạ thư điện tử
Quy hoạch chung đô thị Duy Tiên
Khuyến học - Khuyến tài Duy Tiên
Rau sạch Trác Văn
Công báo
Bầu cử
Nhịp cầu nhân ái
Mặt trận tổ quốc
Footer DUYTIEN
Skip to main content