Hội nghị đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và triển khai nhiệm vụ năm 2011

Chiều ngày 14/3/2011, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và cúm A (H5N1) tổ chức hội nghị đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và triển khai nhiệm vụ năm 2011.
Đến dự có đồng chí: Nguyễn Xuân Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Xuân Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thành phố...
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh gia súc, gia cầm ngay từ đầu năm 2010 các địa phương trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh, triển khai kịp thời có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương đối với công tác phòng chống dịch tại địa phương. Công tác tiêm phòng đã được triển khai đúng lịch, đúng thời vụ: tiêm vacxin cúm được 9.788.029 con; tiêm vacxin lở mồm long móng đàn trâu, bò được 14.974 con, đạt 99,8% so với kế hoạch;tiêm phòng dịch tả lợn 292.463 con, đạt 100,3% so với kế hoạch. Công tác giám sát dịch bệnh tại các cơ sở được chú trọng, kết hợp với tổ chức các đợt lấy mẫu chủ động nhằm giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, kiểm dịch việc vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn trong và ngoài vùng bệnh…
Đ/c Nguyễn Xuân Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị
Từ những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đề ra kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2011: Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng tính cấp bách và tác dụng của việc phòng chống dịch bệnh nguy hiểm cho đàn gia súc, gia cầm; thường xuyên lấy mẫu huyết thanh kiểm tra hiệu giá kháng sau khi tiêm phòng của đàn gia súc, gia cầm để đánh giá mức độ bảo hộ sau tiêm phòng; duy trì các đội kiểm tra liên ngành của tỉnh, huyện và phối hợp với UBND địa phương, các ngành liên quan để kiểm tra tình trạng giết mổ trái phép, điều kiện vệ sinh của các sơ sở giết mổ…
Tại hội nghị, đại biểu một số huyện kiến nghị với tỉnh các vấn đề về hỗ trợ tiền công tiêm phòng, định mức hỗ trợ vắc xin theo giá tại thời điểm, tuyên truyền về kỹ thuật chăn nuôi, có chế tài xử lý môi trường…
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đông đánh giá cao kết quả phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2010. Đồng chí đề nghị các địa phương trong tỉnh cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cho người dân để thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh; khi có dịch cần lập chốt kiểm dịch, thực hiện tốt vệ sinh tiêu độc, khử trùng; phối hợp với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn nhân dân phòng chống dịch bệnh, tăng cường tiêm phòng các loại bệnh trên gia súc, gia cầm; kiểm soát việc giết mổ, mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm trên địa bàn…/.