Banner SCT

Liên kết website

 
Trang chủ » Giới thiệu chung
(17/11/2016)
Ngày 7/3/2016, UBND tỉn Hà Nam đã ra Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam.
>>Xem thêm
(12/09/2014)
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại được hình thành sau khi Sở Công nghiệp và Sở Thương mại hợp nhất. Tiền thân là Trung tâm Khuyến công tỉnh Hà Nam, được thành lập theo Quyết định số 956/2004/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2004 của Chủ tịch UBND tỉnh, với chức năng và nhiệm vụ chính phục vụ quản lý nhà nước của Sở về hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại; cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực khuyến công và xúc tiến thương mại theo quy định của pháp luật.
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Skip to main content