Banner SCT

Liên kết website

 
Trang chủ » Giới thiệu chung » Quá trình hình thành và phát triển
Quá trình hình thành và phát triển
RSS Quá trình hình thành và phát triển
(12/09/2014)
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại được hình thành sau khi Sở Công nghiệp và Sở Thương mại hợp nhất. Tiền thân là Trung tâm Khuyến công tỉnh Hà Nam, được thành lập theo Quyết định số 956/2004/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2004 của Chủ tịch UBND tỉnh, với chức năng và nhiệm vụ chính phục vụ quản lý nhà nước của Sở về hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại; cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực khuyến công và xúc tiến thương mại theo quy định của pháp luật.
(13/08/2014)
Trung tâm Tư vấn Công nghiệp được thành lập theo Quyết định số 719/QĐ-UB của UBND tỉnh Hà Nam với chức năng tư vấn xây dựng công nghiệp. Trải qua 15 năm hình thành và phát triển (11/8/1999-11/8/2014), cùng với sự lớn mạnh của ngành Công Thương Hà Nam, Trung tâm không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo công ăn việc làm cho cán bộ, lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành Công Thương. Trải qua 3 lần đổi tên, đến nay Trung tâm được mang tên Trung tâm Tư vấn phát triển Công nghiệp và Tiết kiệm Năng lượng.
(01/08/2011)
Theo Quyết định số 1418/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 14 tháng 05 hàng năm là Ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam. Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, công chức ôn lại truyền thống vẻ vang của Ngành.
1
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Skip to main content