Banner SCT

Liên kết website

 
Trang chủ » Thông tin tuyên truyền, phổ biến
(16/11/2016)
Nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả của công tác khuyến công, ngày 15 tháng 8 năm 2016, Bộ Công Thương đã có văn bản số 7540/BCT-CNĐP gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khuyến công và tăng cường năng lực các trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp ở địa phương.
>>Xem thêm
(04/10/2016)
Từ ngày 15/10/2016, Nghị định 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ bắt đầu có hiệu lực thi hành.
>>Xem thêm
(04/10/2016)
Nhiều quy định, chính sách liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành như: Hướng dẫn thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu; Chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng cạnh tranh và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh ...
>>Xem thêm
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Hàng tiêu dùng VN
Danh bạ thư điện tử
Khai mạc
HV
Skip to main content