Banner SCT

Liên kết website

 
Trang chủ » Thông tin tuyên truyền, phổ biến » Chế độ, chính sách
Chế độ, chính sách
RSS Chế độ, chính sách
(04/10/2016)
Nhiều quy định, chính sách liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành như: Hướng dẫn thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu; Chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng cạnh tranh và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh ...
(20/04/2016)
Ngày 08/ 4/ 2016, Tỉnh ủy Hà Nam ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, tạo nền tảng phát triển công nghiệp với tốc độ cao và bền vững giai đoạn 2016 - 2025
(27/11/2014)
Luật Đầu tư (sửa đổi) vừa được Quốc hội bấm nút thông qua đã quy định cụ thể về 5 nhóm đối tượng, 13 nhóm ngành nghề được hưởng ưu đãi đầu tư.
(13/11/2014)
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 60/2014/QĐ-TTg quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện. Quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-12-2014.
(31/07/2014)
Ngày 21/7/2014 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 71/2014/NĐ-CP quy định chi tiết Luật cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.
(19/11/2013)
(13/06/2013)
Ngày 07 tháng 6 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 79/2013/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 17.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
(12/10/2012)
Ngày 21/08/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 140/2012/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân.
(24/09/2012)
Ngày 20/08/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 139/2012/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2012.
(04/09/2012)
Ngày 30/7/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị định số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân.
1
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Nhận diện hàng Việt Nam
Tự hào hàng Việt Nam
Hàng Việt Nam
Skip to main content