Banner SCT

Liên kết website

 
Trang chủ » Thông tin chỉ đạo, điều hành
(25/07/2014)
Ngày 24/3/2014, Giám đốc Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-SCT về việc thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Sở Công thương Hà Nam.
(12/12/2016)
Ngày 28/11/2016, Giám đốc Sở Công Thương đã có Quyết định số 151/QĐ-SCT quyết định về việc công nhận Danh hiệu "Lao động tiên tiến" và tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Công Thương Hà Nam năm 2016.
>>Xem thêm
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Skip to main content