Banner SCT

Liên kết website

 
Trang chủ » Thông tin chỉ đạo, điều hành
(25/07/2014)
Ngày 24/3/2014, Giám đốc Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-SCT về việc thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Sở Công thương Hà Nam.
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Skip to main content