Banner SCT

Liên kết website

 
Trang chủ » Số liệu - Báo cáo
Số liệu - Báo cáo
RSS Số liệu - Báo cáo
(23/09/2016)
(25/07/2016)
Thực hiện Quyết định số 48/QĐ-SCT ngày 09/5/2016 của Giám đốc sở về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động điện lực tại Công ty Điện lực Hà Nam, trong khoảng thời gian làm việc từ ngày 18/5/2016 đến ngày 18/6/2016), Đoàn thanh tra theo đã tiến hành thanh tra tại Điện lực Thanh Liêm.
(14/03/2016)
(20/11/2015)
(01/10/2015)
(04/08/2015)
(27/02/2015)
(10/12/2014)
Thực hiện Chương trình công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2014 số 159/UBND-NC ngày 27 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam, Chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014 của Sở Công thương và Quyết định số 125/QĐ-SCT ngày 27/10/2014 của Giám đốc sở về việc thanh tra hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, trong tháng 10 và tháng 11 năm 2014, Đoàn thanh tra do Thanh tra Sở Công Thương chủ trì đã phối hợp với Thanh tra Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, phòng quản lý TN-N và KTTV - Sở Tài nguyên & Môi trường tiến hành thanh tra 10 doanh nghiệp khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh. Kết quả thanh tra cho thấy:
(16/10/2014)
Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy trong quá trình hoạt động điện lực, Điện lực Lý Nhân đã chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước, của ngành trong thực hiện các nội dung cụ thể sau:
(19/09/2014)
Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật trong sản xuất và kinh doanh rượu, thuốc lá trên các phương tiện truyền thông đại chúng của tỉnh, giúp các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh rượu, thuốc lá nhận thức được rượu, thuốc lá thuộc nhóm hàng hóa Nhà nước hạn chế kinh doanh, hoạt động sản xuất kinh doanh rượu, thuốc lá phải có giấy phép và phải tuân thủ các quy định của pháp luật.
1
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Skip to main content