Banner SCT

Liên kết website

 
Trang chủ » Số liệu - Báo cáo
Số liệu - Báo cáo
RSS Số liệu - Báo cáo
(10/07/2017)
6 tháng đầu năm 2017 tình hình kinh tế thế giới vẫn diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến nền kinh tế trong nước. Sản xuất, kinh doanh trong tỉnh tuy phát triển và đạt kết quả tương đối ổn định, song nhìn chung quy mô sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại thị trường còn nhỏ, lẻ, thu nhập người lao động thấp.
(23/09/2016)
(25/07/2016)
Thực hiện Quyết định số 48/QĐ-SCT ngày 09/5/2016 của Giám đốc sở về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động điện lực tại Công ty Điện lực Hà Nam, trong khoảng thời gian làm việc từ ngày 18/5/2016 đến ngày 18/6/2016), Đoàn thanh tra theo đã tiến hành thanh tra tại Điện lực Thanh Liêm.
(14/03/2016)
(20/11/2015)
(01/10/2015)
(04/08/2015)
(27/02/2015)
(10/12/2014)
Thực hiện Chương trình công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2014 số 159/UBND-NC ngày 27 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam, Chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014 của Sở Công thương và Quyết định số 125/QĐ-SCT ngày 27/10/2014 của Giám đốc sở về việc thanh tra hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, trong tháng 10 và tháng 11 năm 2014, Đoàn thanh tra do Thanh tra Sở Công Thương chủ trì đã phối hợp với Thanh tra Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, phòng quản lý TN-N và KTTV - Sở Tài nguyên & Môi trường tiến hành thanh tra 10 doanh nghiệp khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh. Kết quả thanh tra cho thấy:
(16/10/2014)
Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy trong quá trình hoạt động điện lực, Điện lực Lý Nhân đã chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước, của ngành trong thực hiện các nội dung cụ thể sau:
1
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Skip to main content