Banner SGDDT

Liên kết website

 
Trang chủ » Giới thiệu chung

Danh bạ thư điện tử @hamam.gov.vn

(24/07/2015) Mail@hanam.gov.vn

 

Họ và tên

Chức vụ/Phòng ban

Email

Đinh Thị Lụa

Giám đốc Sở

dinhthilua@hanam.gov.vn

Nguyễn Văn Diện

Phó giám đốc Sở

nguyenvandien@hanam.gov.vn

Nguyễn Quang Long

Phó giám đốc Sở

nguyenquanglong@hanam.gov.vn

Phạm Anh Tuấn Phó giám đốc Sở phamanhtuan.gd@hanam.gov.vn

Hòm Thư Chung

 

sgddt@hanam.gov.vn

Hoàng Anh Tuấn

Chánh Thanh tra

hoanganhtuan@hanam.gov.vn

Lê Thị Kim Dung

CV phòng GDTrH Sở

lethikimdung@hanam.gov.vn

Trần Thị Huyền

Văn thư

tranthihuyen@hanam.gov.vn

Hoàng Trọng Nghĩa

CV phòng KT&KĐCLGD

hoangtrongnghia@hanam.gov.vn

Nguyễn Chí Sinh

CV Văn phòng Sở

nguyenchisinh@hanam.gov.vn

Lê Gia Hải

Trưởng phòng KHTC

legiahai@hanam.gov.vn

Hoàng Thế Hưng

P.TrP KHTC

hoangthehung@hanam.gov.vn

Trần Ngọc Sơn CV Phòng KHTC tranngocson@hanam.gov.vn

Trần Đình Lượng

CV TCCB

trandinhluong@hanam.gov.vn

Phạm Tuyết Anh

P.TrP TCCB

phamtuyetanh@hanam.gov.vn

Ngô Xuân Hùng

P.TrP phòng TCCB

ngoxuanhung@hanam.gov.vn

Trần Trung Kiên

Trưởng phòng KT&KĐCLG

trantrungkien@hanam.gov.vn

Hoàng Văn Hiếu

CV KT&KĐCLGD

hoangvanhieu@hanam.gov.vn

Bùi Văn Dũng

P.Tr P GDTX-CN

buivandung@hanam.gov.vn

Trần Đình Nam

Trưởng phòng CNTT-CTHSSV

trandinhnam@hanam.gov.vn

Đinh Vương Sơn

P.TrP CNTT-CTHSSV

dinhvuongson@hanam.gov.vn

Lê Thị Thùy Linh

CV phòng CNTT-CTHSSV

lethithuylinh@hanam.gov.vn

Nguyễn Thanh Bình

P.TrP   KT&KĐCLG

nguyenthanhbinh@hanam.gov.vn

Lê Minh Thuấn

P.TrP GDTrH

leminhthuan@hanam.gov.vn

Đỗ Thị Hương Bưởi

P.TrP GDTrH

dothihuongbuoi@hanam.gov.vn

Trần Thị Thu Hiền

CV phòng GDTrH

tranthithuhien@hanam.gov.vn

Hoàng Văn Sử

Trưởng phòng GDTrH

hoangvansu@hanam.gov.vn

 

 

 

Nguyễn Viết Phong

CV Thanh tra sở

nguyenvietphong@hanam.gov.vn

Nguyễn Quang Huy

Trưởng phòng GDTH

nguyenquanghuy.gd@hanam.gov.vn

Nguyễn Thúy Hướng

P.TrP GDTH

nguyenthuyhuong@hanam.gov.vn

Lương Công Khanh

CV GDTH

luongcongkhanh@hanam.gov.vn

Lưu Đình Hà

CV GDTH

luudinhha@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

QTrưởng phòng GDMN

nguyenthianhtuyet.gd@hanam.gov.vn

Lê Thị Nhâm

P.TrP GDMN

lethinham@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Kim Anh

CV phòng MN

nguyenthikimanh@hanam.gov.vn

Trần Văn Hiếu

Chủ tịch CĐN

tranvanhieu@hanam.gov.vn

Trần Văn Thiện

Phó chánh thanh tra Sở

tranvanthien@hanam.gov.vn

Lữ Hà Anh

Phó chánh VP Sở

luhaanh@hanam.gov.vn

 

 

 

Số liệu Giáo dục
hanam.edu.vn
Họp trực tuyến
Lịch công tác
VBQPPL
TTHC
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Lịch Tiếp Dân
Danh ba thư điện tử
Các đơn vị giáo dục
Footer SGDDT
Skip to main content