Banner SGDDT

Liên kết website

 
Trang chủ » Giới thiệu chung » Tổ chức bộ máy » Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

(17/06/2015) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

1. Văn phòng Sở

Điện thoại: 02263.852.805 – 02263.851.931

Tạ Văn Thao : Chánh Văn phòng

Lữ Hà Anh : Phó chánh văn phòng.

Bùi Văn Dũng: Phó chánh văn phòng

Trần Thị Thanh Huyền: Văn thư, thủ quỹ

Nguyễn Chí Sinh: Văn thư, một cửa

Nguyễn Văn Tuyên: Kế toán

2. Thanh tra sở (TTr)

Điện thoại: 02263.854097

Hoàng Anh Tuấn: Chánh thanh tra sở

Nguyễn Viết Phong: Chuyên viên.

Nguyễn Thị Tâm: Chuyên viên.

3. Phòng Tổ chức cán bộ (TCCB)

Điện thoại: 02263.854100

Phạm Thị Tuyết Anh: Quyền trưởng phòng.

Ngỗ Xuân Hùng: Phó trưởng phòng.

Trần Đình Lượng: Chuyên viên

4. Phòng Kế hoạch tài chính (KH-TC)

Điện thoại: 02263.854095

Hoàng Thế Hưng: Phó trưởng phòng (phụ trách phòng).

Trần Ngọc Sơn: Chuyên Viên

Đỗ Thị Hường: Chuyên viên

5. Phòng Giáo dục trung học (GDTrH)

Điện thoại: 02263.854094

Hoàng Văn Sử: Trưởng phòng.

Lê Minh Thuấn: Phó trưởng phòng.

Đỗ Thị Hương Bưởi: Phó trưởng phòng.

Lê Thị Kim Dung: Chuyên viên.

Hoàng Thị Thanh Tâm: Chuyên viên.

Trần Thị Thu Hiền: Chuyên viên

6. Phòng Giáo dục tiểu học (GDTH)

Điện thoại: 02263.854098

Nguyễn Quang Huy: Trưởng phòng.

Nguyễn Thị Thu Hường: Phó trưởng phòng.

Lưu Đình Hà: Chuyên viên.

Lê Công Khanh: Chuyên viên

7. Phòng Giáo dục mầm non (GDMN)

Điện thoại: 02263.854096

Nguyễn Thị Ánh Tuyết: Quyền trưởng phòng.

Lê Thị Nhâm: Phó trưởng phòng.

Nguyễn Thị Kim Anh: Chuyên viên.

8. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (KT&KĐCLGD)

Điện thoại: 02263.846586

Trần Trung Kiên: Trưởng phòng.

Nguyễn Thanh Bình: Chuyên viên.

Hoàng Trọng Nghĩa: Chuyên viên.

Hoàng Trung Hiếu: Chuyên viên.

9. Phòng: Chính trị, tư tưởng (CTTT)

Điện thoại: 02263.828.339

Trần Đình Nam: Trưởng phòng.

Đinh Vương Sơn: Phó trưởng phòng.

Lê Thị Thùy Linh: Chuyên viên

10. Phòng Giáo dục thường xuyên - Chuyên nghiệp (GDTX-CN)

Điện thoại: 0226.3851473

Đinh Thanh Khương: Trưởng phòng

Nguyễn Văn Duy: Chuyên viên

 

 

 

 

 

Số liệu Giáo dục
hanam.edu.vn
Họp trực tuyến
Lịch công tác
VBQPPL
TTHC
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Lịch Tiếp Dân
Danh ba thư điện tử
Các đơn vị giáo dục
Footer SGDDT
Skip to main content