Banner SGDDT

Liên kết website

 
Trang chủ » Giới thiệu chung » Tổ chức bộ máy

Các đơn vi giáo dục

(05/08/2014)

CÁC ĐƠN VỊ GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM:

  • KHỐI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Tiên: http://hanam.edu.vn/pgdduytien

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Phủ Lý: http://hanam.edu.vn/pgdphuly

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Lục: http://hanam.edu.vn/pgdbinhluc

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân: http://hanam.edu.vn/pgdlynhan

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bảng: http://hanam.edu.vn/pgdkimbang

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Liêm: http://hanam.edu.vn/pgdthanhliem

  •  KHỐI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 

 

 

 

 

Số liệu Giáo dục
hanam.edu.vn
Họp trực tuyến
Lịch công tác
VBQPPL
TTHC
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Lịch Tiếp Dân
Danh ba thư điện tử
Các đơn vị giáo dục
Footer SGDDT
Skip to main content