Banner SGDDT

Liên kết website

 
Trang chủ » Tin tức sự kiện

Đảng bộ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo đã thảo luận những vấn đề cốt lõi mà Nghị quyết TW4 đã đề cập

(21/12/2016) Sau 2 ngày học tập Nghị quyết TW4 khóa XII, sáng nay (21/12/2016) đảng bộ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo đã thảo luận những vấn đề cốt lõi mà Nghị quyết TW4 đã đề cập với tinh thần nghiêm túc, sôi nổi. Các ý kiến thảo luận bán sát thực tiễn, được phân tích nhằm làm sáng tỏ những vẫn đề phục vụ cho việc tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, chỉnh đốn trong hoạt động của cơ quan

Sau 2 ngày học tập Nghị quyết TW4 khóa XII, sáng nay (21/12/2016) đảng bộ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo đã thảo luận những vấn đề cốt lõi mà Nghị quyết TW4 đã đề cập với tinh thần nghiêm túc, sôi nổi. Các ý kiến thảo luận bán sát thực tiễn, được phân tích nhằm làm sáng tỏ những vẫn đề phục vụ cho việc tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, chỉnh đốn trong hoạt động của cơ quan.

hanam

hanam.edu.vn
Số liệu Giáo dục
hanam.edu.vn
Họp trực tuyến
Lịch công tác
VBQPPL
TTHC
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Lịch Tiếp Dân
Danh ba thư điện tử
Các đơn vị giáo dục
Footer SGDDT
Skip to main content