Banner SGDDT

Liên kết website

 
Trang chủ » Thủ tục hành chính

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(22/01/2016) THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)


 Stt

Tên thủ tục hành chính

Chi tiết 

 A. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông

Tải về

2

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông

Tải về

3

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

Tải về

4

Giải thể trường trung học phổ thông

Tải về

5

Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp

Tải về

6

Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động

Tải về

7

Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp

Tải về

8

Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp

Tải về

9

Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

Tải về

10

Sáp nhập, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

Tải về

11

Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên

Tải về

12

Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Tải về

13

Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

Tải về

14

Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học

Tải về

15

Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

Tải về

16

Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp huyện

Tải về

17

Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Tải về

18

Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh

Tải về

19

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

Tải về

20

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

Tải về

21

Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia

Tải về

22

Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia

Tải về

23

Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia

Tải về

24

Thành lập trường trung học phổ thông chuyên

Tải về

25

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên

Tải về

26

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học

Tải về

27

 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học sơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên)

Tải về

28

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên

Tải về

29

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Tải về

30

Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non

Tải về

31

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Tải về

32

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Tải về

33

Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường Đại học tư thục

Tải về

34

Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường Đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Tải về

35

Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường Cao đẳng tư thục

Tải về

36

Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường Cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Tải về

37

Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Tải về

38

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông

Tải về

39

Thủ tục miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

Tải về

40

Thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

Tải về

41

Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

Tải về

42

Tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

Tải về

43

Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

Tải về

 B. LĨNH VỰC QUY CHẾ THI, TUYỂN SINH

1

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

Tải về

2

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

Tải về

3

Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam

Tải về

4

Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

Tải về

5

Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

Tải về

6

Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

Tải về

 C. LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

1

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Tải về

2

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Tải về

3

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp.

Tải về

Nơi nhận hồ sơ: bộ phận “Một cửa” Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam

Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ - Phường Lê Hồng Phong- TP Phủ Lý – Hà Nam

Điện thoại: 03513.852.805

Cán bộ tiếp nhận: Nguyễn Chí Sinh

 

 

hanam.edu.vn
hanam.edu.vn
Họp trực tuyến
Lịch công tác
VBQPPL
Số liệu Giáo dục
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Lịch Tiếp Dân
Danh ba thư điện tử
Các đơn vị giáo dục
Footer SGDDT
Skip to main content