Banner STP

Liên kết website

 
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Thông báo bán đấu giá tài sản

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT TẠI XÓM 1 MẠ LÀN, THỊ TRẤN QUẾ, HUYỆN KIM BẢNG

(29/03/2012) Thực hiện hợp đồng ủy quyền số 05/HĐUQ/2012 ngày 14/03/2012 giữa Ủy ban nhân dân thị trấn Quế và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản về việc đấu giá quyền sử dụng đất . Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thông báo bán hồ sơ và thời gian tổ chức đấu giá tại khu vực xóm 1(vị trí Mạ Làn) thị trấn Quế

SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM

TRUNG TÂM DVBĐGTS

 

Số : 44 /TB- TTĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Phủ Lý, ngày  14  tháng 03  năm 2012

 

THÔNG BÁO

Thời gian tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Tại thị trấn Quế huyện Kim Bảng

 

Thực hiện hợp đồng ủy quyền số 05/HĐUQ/2012 ngày 14/03/2012 giữa Ủy ban nhân dân thị trấn Quế và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản về việc đấu giá quyền sử dụng đất . Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thông báo bán hồ sơ và thời gian tổ chức đấu giá tại khu vực xóm 1(vị trí Mạ Làn) thị trấn Quế:

            Dãy I gồm (25 lô) A1 → A13; B1 → B12

-                                        Giá khởi điểm dự kiến: Từ 1.800.000 đến 2.500.000 đồng/m2.

 Dãy II gồm (25 lô) A14 → A26; B13 → B24

- Giá khởi điểm dự kiến: Từ 1.500.000 đến 2.000.000 đồng/m2.

            Giá khởi điểm chính thức sẽ được UBND huyện Kim Bảng quyết định trước phiên đấu giá.

Thời gian đăng ký mua hồ sơ: Đến 17 giờ 00 ngày 18 tháng 04 năm 2012

- Phí tham gia đấu giá: 200.000 đ/1lô. Số tiền này không được hoàn lại.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20.000.000 đ/1lô

- Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 17/04/2012 và ngày 18/04/2012.

- Thời gian tổ chức đấu giá: vào 7h30’ngày 20 tháng 04 năm 2012 (Thứ 6)

   Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại hội trường Ủy ban nhân dân thị trấn Quế

Mọi tổ chức cá nhân có nhu cầu xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam). Đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam hoặc Uỷ ban nhân dân thị trấn Quế để được hướng dẫn.

Số điện thoại: 0351.3.845.968.

 

Nơi nhận:

- Báo Hà Nam;

- UBND thị trấn Quế;

- Đài phát thanh huyện Kim Bảng;

- Đài phát thanh thị trấn Quế;

- Niêm yết tại trụ sở  thị trấn Quế; TTDVBDG;

- Lưu TTĐG.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

Ngô Văn Khiển

 

 

 

 

 

VK
Lich cong tac
VBQPPL
Dịch Vụ Công
Thẩm định dự thảo văn bản QPPL
hoi dap
Danh bạ Thư điện tử
Hiến pháp 2013
Lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo VBQPPL
Theo doi THPL
XL VPHC
Thư viện nhạc, phim

Footer STP
Skip to main content