Banner STP

Liên kết website

 
Trang chủ » Tuyên truyền phổ biến

Nghị định 110/2013/NĐ-CP của Chính phủ

(11/10/2013) Nghị định 110/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

* Ngày ban hành: 24/9/2013

* Ngày có hiệu lực: 11/11/2013

* Văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ: Thay thế Nghị định số 60/2009/NĐ-CP ngày 23/7/2009, Nghị định số 87/2001/NĐ-CP ngày 21/11/2001 và Nghị định số 10/2009/NĐ-CP ngày 06/02/2009.

* Nội dung chính:         

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực sau đây: Bổ trợ tư pháp, bao gồm: Luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại; Hành chính tư pháp, bao gồm: Chứng thực, hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp, phổ biến, giáo dục pháp luật, hợp tác quốc tế về pháp luật, trợ giúp pháp lý, đăng ký giao dịch bảo đảm; Hôn nhân và gia đình; Thi hành án dân sự; Phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

* Nội dung giao cho địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không quy định trực tiếp cho địa phương

- Trách nhiệm triển khai thực hiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

- Trách nhiệm của cơ quan tham mưu ở địa phương: Sở Tư pháp, Thi hành án tỉnh, Kế hoạch đầu tư.

 

C.H
Lich cong tac
VBQPPL
Dịch Vụ Công
Thẩm định dự thảo văn bản QPPL
hoi dap
Danh bạ Thư điện tử
Hiến pháp 2013
Lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo VBQPPL
Theo doi THPL
XL VPHC
Thư viện nhạc, phim

Footer STP
Skip to main content